Milá krásná ženo,

jak žít život v radosti a lehkosti bytí, bude tématem tohoto i příštích seminářů pro ženy. Co tomu pomáhá? Co tomu brání? Kdo vůbec jsem? Které zdroje mám k dispozici, abych mohla žít život v radosti a lehkosti? Které vnitřní vzorce formují můj život? Co vše mám opravdu ve své moci? Jaký záměr má moje duše? A jakou roli v mém životě hrají moje vztahy? .... Odpovědi z hloubi své duše postupně získáš na tomto semináři i těch příštích
Více se dozvíš níže. Těším se na tebe.

S láskou Jarmila

.

ŽENA ÚSPĚŠNÁ A MILUJÍCÍ

Celodenní seminář pro ženy v sobotu 11. září 2021           ul. U Kasáren 1298 ve Slaném od 10.00 - 18.15 hod.

TÉMA: ŽIVOT V RADOSTI A HOJNOSTI

POZNEJ SEBE - zvýšíš své sebevědomí.
PŘIJMI SEBE a své proměny - poznáš, co je sebeláska. 

Nemusíme být dokonalé, abychom mohly prožívat radost ze svého života. Pro ženu je mnohem důležitější než kolik toho udělá a stihne, jak se u toho cítí a zda prožívá potěšení. Na to, abychom mohly rozvinout svůj ženský potenciál, se musíme umět uzemnit, uvolnit a dostat se z hlavy do srdce a do těla. Sladit mysl - srdce - tělo. Rozšířit své vědomí. Vyčistit svou "řeku" (viz počtení úplně dole). 

Seminář s tématem ŽIJU ŽIVOT V RADOSTI A HOJNOSTI.
Mám pro vás krásná cvičení, rituály a meditace, která potěší ženskou duši a harmonizují energetické čakry v těle. Uvědomíš si svá přesvědčení i to, která ti slouží a která tě blokují v tvé autenticitě, spokojenosti a prožívání lásky. Využiješ nádherný čas pro zastavení se a uvědomění KDO JSI V HLOUBI SVÉ DUŠE. Pojď si užít své láskyplné bytí za podpory malého kruhu žen. Pojď poznávat své další části.
POZNEJ KDO JSI na hlubší úrovni a rozšiř své vědomí. Sestup z hlavy do srdce a do těla. Žij v souladu MYSL + SRDCE + TĚLO = CELISTVOST.

NOVĚ !!!
Od teď budou mít mé pozvánky společný základ a k němu vždy přidám něco z mého deníku k počtení.

Uvědomila jsem si, že už nechci jít cestou vymýšlení nových a nových pozvánek, aby byly marketingově přijatelné. Moje silné stránky a dary, které nabízím jsou jinde. Nedávno jsem procházela velmi silným rituálem, kde jsem se spojovala se svým vnitřním moudrým rádcem - moudrou starší ženou částečně zahalenou bílým šátkem. Pochválila mě za schopnost hlubokých vhledů a laskavě mi poradila: "Ty nechceš jít cestou dnešních kurzů a´zaručených metod´." A pokračovala: "........... "

Pokračování textu najdeš níže

Součástí semináře bude kromě tance, sdílení a praktických cvičení

Dýchání do čaker je jednoduchá technika práce s energií. Je cestou k sobě samému, cestou do života, cestou k Bohu. Pomocí dechu a vědomě vedené pozornosti se rozproudí energie v těle, která má léčivé účinky, podporuje vitalitu i ženské kvality a napojení na vyšší zdroj inspirace.                   

Systemické (rodinné) konstelace umožňují navázat kontakt  s různými aspekty naší psyché a tím přivést do vědomí nevědomé obsahy. Díky tomu můžeme nalézt své místo v životě, prožívat lepší vztahy nejen k sobě samým, ale i k druhým lidem. Vedou k lepšímu,vědomějšímu a plnějšímu životu. Vedou k většímu sebe-přijetí a sebejistotě.

Nejrůznější sebezkušenostní nástroje, jak měnit svoje vnitřní vzorce ....

Pokračování

..... Nedávno jsem procházela velmi silným rituálem, kde jsem se spojovala se svým vnitřním moudrým rádcem - moudrou starší ženou částečně zahalenou bílým šátkem.

Pochválila mě za schopnost hlubokých vhledů a laskavě mi poradila: "Ty nechceš jít cestou dnešních kurzů a´zaručených metod´." A pokračovala: "Proč chtějí ženy najít ´toho pravého muže´? Aby je miloval. Proč chtějí úspěch, hledají ´zaručené metody´a honí se za úspěchem a osobním rozvojem? Aby si dokázaly svoji hodnotu. Proč chtějí ideální tělo a hubnout? Aby byly více žádané. Atd. atd. Jsou velmi chytré a schopné, ale v hloubi svého nitra se cítí nedostatečně. A tento pocit nedostatečnosti jim budeš pomáhat léčit.

Povedeš ženy k jejich vlastní vnitřní síle, která vychází z jejich srdce, z jejich břicha, z jejich celého těla. Ukážeš jim, jak se propojit se svou duší, s duší Velké matky, se zdrojem hluboko v oceánu ženské kolektivní duše. Získají větší stabilitu a jistotu na své životní cestě, uvidí hodnotu svých vlastních darů, budou pociťovat vděčnost na každém kroku. Naučí se bolest a minulost transformovat v moudrost.

Budou milovat život, ať už budou prožívat jakoukoli emoci. Bytostně pocítí, že být ženou je dar = BÝT SAMA SEBOU. A otevřou se hojnosti, nové úrovni vědomí a nové kvalitě života. Jejich životní cesta se projasní, prosvítí se láskou. A začnou vědomě tkát život z LÁSKY. Mnohé věci přestanou řešit, začnou žensky plynout, i když si inteligenci a nezávislost ponechají :-).

Budou cítit propojení s Velkou matkou, s přírodou, s dalšími ženami, s dalšími lidmi a s tvůrčím potenciálem = SKUTEČNÉ LASKAVÉ SEBEPŘIJETÍ." POJĎ POZNÁVAT, KDO SKUTEČNĚ JSI.

Co si vzít s sebou

Pohodlné oblečení, karimatku a deku, šátek na oči, přezuvky, něco na psaní, lahev na vodu, popř. talisman, nějakou mňamku na stůl hojnosti (ovoce, čokoláda, oříšky, vlastní „udělávku“ ap.). Vem i svoji kamarádku 🙂

Kdo jsem

Jako dlouholetá trenérka úspěchu a terapeutka podporuji ženy, aby objevovaly sebe sama, své přednosti a naplňovaly svůj život láskou i hojností. Propojuji různá učení a metody, které vedou k většímu sebevědomí ..............

Cena 800 Kč/ od 7.9. 900 Kč

Č.ú.pro zaplacení pošlu po přihlášení
Kontakt. Jarmila Šimáčková
Tel.č. 607627518, 
email: jl.siml@centrum.cz

Další celodenní semináře pro ženy:
sobota 9. října 2021

Další akce pro ženy

MEDITAČNÍ VEČERY PRO ŽENY VE SLANÉM

Čtvrtky 1x za 14 dní 17.45 - 20 hodin

Nádherné skladby pro spontánní a prožitkový tanec, účinné rezonanční a meditační techniky, relaxační pozice. To vše je zaměřeno na hluboké vnitřní ženské potřeby, harmonizuje ženské tělo, hormonální a imunitní systém v těle a transformuje postoj sama k sobě.... Více na webu - semináře.

Příští večerní meditace úterý !! 14.září a čtvrtek 30.září 2021

POČTENÍ - Z MÉHO DENÍKU apod.

VYČISTI SVOU ŘEKU

Náš život je jako plynoucí řeka. Každá řeka má své břehy, svoji hloubku, své etapy od pramene, přes rychlý tok s peřejemi až po klidné plynutí. Každá řeka teče do moře. Každá řeka řeka teče nějakou zajímavou krajinou a když je čistá, tak je c ní aktivní život.

V naší kultuře jsme si zvykli příliš ovládat svou řeku a bojovat s její přirozeností. Dovolíme, abychom do své řeky vypouštěli toxiny, které řeku a její přirozený život ničí. Zvykli jsme si kritizivat její jedinečnost. Tím vším se naše řeka zanesla. Zanesla se bahnem a nejrůznějšími toxiny.

Místo abychom svou řeku vyčistili, tak svádíme s jejím proudem boj. Někdy zdánlivě vyhráváme, jindy očekáváme někoho, kdo nás zachrání. Postupně je život v řece oslabován. Je oslabována láska, naše vztahy, naše vášeň, naše sny, naše svoboda, naše naděje, ale i naše sebeúcta.

Pojďme svou řeku vyčistit, ať je opět plná života, radosti a vášně. Pojďme svou řeku vyčistit od mentální i emocionální zátěže.
                                                                                                       z mého deníku

SLOVA, KTERÁ MĚ ZAUJALA

"O čem je tvůj život? Myslíš si, že je o tobě. Není o tobě! Je o všech, jejichž života se dotkneš a o způsobu, kterým se jich dotkneš."
                                                                                           Neale Donald Walsch

MUSÍME

Přijmout své rodiče, abychom mohli vyrůst.
Poznat a přijmout své ego, abychom ho mohli přerůst.
Poznat a přijmout sebe, abychom mohli růst v lásce.
                                                                                                        z mého deníku

TRANSFORMACE OSOBNOSTI DO LÁSKY

.....Tou jedinou osobou, která nás může stále, za každých podmínek, hluboce milovat, jsme my sami. Naše vlastní esence je zdrojem lásky, kterou hledáme, protože vyjadřuje božskou lásku, a proto ji nemůžeme nijak ovlivnit, zadržovat nebo zmenšit.

........... láska není komodita, kterou můžeme získat, požadovat, zasloužit si, nebo nám ji někdo věnuje (ani ji nemůžeme dát někomu jinému, protože ve své nejvyšší a nejpravdivější podobě není funkcí ega). Láska není pokerovým žetonem nebo taškou plnou dobrot, kterou můžeme někomu dát nebo si ji nechat. Pokud má "láska", kterou hledáme takové vlastnosti, pak to není skutečná láska.

Když jsou dva lidé k sobě opravdu pozorní, láska vznikne přirozeně. Nezáleží na tom, jestlil jsou celoživotními přáteli nebo se právě setkali. Láska není primárně pocitem, přestože v její přítomnosti mohou různé pocity vznikat.

LÁSKA JE NĚCO CO NEMŮŽEME ZÍSKAT NEBO ZTRATIT, PROTOŽE JE VŽDY PŘÍTOMNÁ, ALE JEN DO TAKOVÉ MÍRY, DO JAKÉ JSME PŘÍTOMNÍ I MY A JSME VŮČI NÍ OTEVŘENÍ.

Nemůžeme donutit sami sebe, abychom se milovali, ani donutit ostatní, aby milovali nás. Jediné, co paradoxně udělat můžeme, je snažit se rozpoznat přítomnost lásky v nás samých a v ostatních. Jak jsme už viděli, esenciání přirozenost je proud lásky, kterému stojí v cestě návyky a falešné představy naší osobnosti. V naší moci ovšem je uvědomit si tyto bloky, aby se esenciální milující přirozenost mohla opět projevit a měla na náš život léčivý vliv.                                                         z knihy Enneagram, D.R. Riso a R.Hudson

Více na semináři nebo při individuální transformaci.

ÚTĚK PŘED SEBOU NEBO ZÁZRAKY ŽIVOTA?

Poslední dobou se u lidí setkávám s výraznou touhou a snahou po jakési duchovní dokonalosti. Hry našeho ega jsou mnohdy velmi vynalézavé :-). Někdo před svými stíny utíká do nejrůznějších závislostí, jiný před svými stíny utíká do "duchovna" atd.
Pojďme se místo toho spojit se skutečným životem, s jeho zázraky, objedvit moudrost a krásu nedokonalosti, abychom před sebou už nemuseli utíkat. Získáme tím větší kus svobody a tvořivé energie ve svém vlastním životě.

POZNEJ SEBE - zvýšíš své sebevědomí. 
PŘIJMI SEBE a své proměny - poznáš, co je sebeláska.