Milá krásná ženo,

zvu tě na speciální seminář pro ženy s tématem JAK SE OTEVŘÍT DO HOJNOSTI A LÁSKY V NOVÉM ROCE. Na konci pozvánky najdeš nápomocné otázky pro zdárné dokončení minulosti a otevření se do hojnosti něčeho nového a krásného. Žijeme v době obrovské transformace. Na semináři intuitivně poznáš, kam tě budoucnost volá a čemu se chceš v novém roce otevřít. Získáš cenné metody, jak své sny proměňovat v realitu po celý rok. Tento ženský kruh si užijeme za podpory dalších žen i podporujících astrologických konstelací. Těším se na tebe.
S láskou Jarmila

ŽENA ÚSPĚŠNÁ A MILUJÍCÍ

Celodenní seminář pro ženy v sobotu 15.ledna 2022           ul. U Kasáren 1298 ve Slaném od 10.00 - 18.30 hod.

TÉMA: ŽIVOT V RADOSTI A HOJNOSTI

Jak se otevřít hojnosti a radosti v novém roce

Zvyšování vědomí nás více a více osvobozuje od blokujících vnitřních vzorců. A přináší více lehkosti, radosti a potěšení do našeho života 🙂
POZNEJ SEBE - zvýšíš své sebevědomí.
PŘIJMI SEBE a své proměny - poznáš, co je sebeláska. 
TO, JAK VĚCI UKONČUJEME, OVLIVŇUJE NOVÝ ZAČÁTEK.

Přestože kalendářní rok skončil a my jsme se po Silvestru probudili do nového roku, tak určité cykly ve vesmíru, jehož jsme součástí, se teprve dokončují. Možná i ty na sobě cítíš, že se v tobě ještě něco dokončuje, čístí a volá po změně. 

Každý nový rok přináší nové příležitosti, dary a dává nám nové šance. Je dobré vědět, že jsme z velké části spolutvůrci svého života a jeho prožívání. Na semináři si můžeš v sobě udělat jasno, čemu se chceš v novém roce otevřít, kam tě v současnosti vede tvoje duše a získáš cenné metody, jak své sny proměňovat v realitu po celý rok.

Navíc žijeme v době velké transformace, která nás přímo vybízí, abychom své vědomí rozšířili. Je na nás, zda budeme této vnitřní proměně klást odpor a podvolíme se svým strachům nebo zda tuto velkou šanci rozpoznáme a využijeme.

Existuje mnoho metod, jak se na nové příležitosti naladit a jak si svoje sny a cíle splnit. Podle mé zkušenosti jsou nejúčinnější ty, které propojují mysl, srdce i tělo a dovolí, aby spolupracovaly. Mysl projasnit, srdce otevřít a naslouchat mu a tělo dostat do pohybu a nechat jím proudit energii, která tvoří.

Leden je ideální čas k tomu, abychom podpořili tvůrčí proces celého roku. Nyní, když píšu tyto řádky, je 6. ledna, den Tří králů, čas požehnání.  Následnou nedělí končí vánoční svátky. V této době nás vesmír podporuje v našich rozhodnutích. Nikoli první dny v roce, nýbrž až nyní začíná do našeho života proudit energie nadšení a podpůrná síla pro uskutečnění našich předsevzetí. 

Na konci této pozvánky najdeš podpůrné otázky pro ukončení starého cyklu, aby ses mohla správně otevřít do toho nového. V klidu si je projdi a nechej k sobě přijít své odpovědi.

A potom, ještě před seminářem, vnímej a nechej na sebe působit to, že se otevírá nový cyklus, nový prostor, nová hojnost. Vnímej, jaké touhy se v tobě probouzí, jaké touhy v tobě žijí? Co si z celého srdce přeješ prožít? O jaké hojnosti a kvalitě života sníš? Jaké vztahy toužíš prožívat? Jaké myšlenky k tobě přicházejí? Jen zůstavej otevřená tomu, co přichází. Na semináři s tím potom budeme "čarovat" a tvořit :-).

Já jsem například hned na začátku tohoto roku objevila další jasnovidný aspekt mé vnitřní čarodějky, který jsem si plně neuvědomovala. A začalo to přitom smutkem a frustrací. Více se dozvíš níže a na semináři.

Společně vytvoříme prostor pro k vyjádření sebe sama. S každým rokem máme možnost se více a více poznávat a posouvat dál. S každým rokem může být tvůj život více a více naplněný láskou, hojností, svobodou a moudrostí. Stačí to jen dovolit. Připustit, že je to možné i pro tebe.

Některé části v nás si chtějí užívat krásu a hodnoty materiálního světa a jiné části v nás se chtějí ponořit do hloubky našeho nitra a dotknout se své duše. A my můžeme ve svém životě obojí propojit a vyvážit.

Více k semináři níže. V dolní části najdeš slíbené nápomocné otázky.

Těším se na tebe.
S láskou Jarmil

Součástí semináře bude kromě tance, sdílení a praktických cvičení

Dýchání do čaker je jednoduchá technika práce s energií. Je cestou k sobě samému, cestou do života, cestou k Bohu. Pomocí dechu a vědomě vedené pozornosti se rozproudí energie v těle, která má léčivé účinky, podporuje vitalitu i ženské kvality a napojení na vyšší zdroj inspirace.                   

Systemické (rodinné) konstelace umožňují navázat kontakt  s různými aspekty naší psyché a tím přivést do vědomí nevědomé obsahy. Díky tomu můžeme nalézt své místo v životě, prožívat lepší vztahy nejen k sobě samým, ale i k druhým lidem. Vedou k lepšímu,vědomějšímu a plnějšímu životu. Vedou k většímu sebe-přijetí a sebejistotě.

Nejrůznější sebezkušenostní nástroje, jak měnit svoje vnitřní vzorce ....

Semináře s tématem ŽIVOT V RADOSTI A LEHKOSTI.
Jak vnímáš svůj život? Žiješ ho v radosti a lehkosti? Nebo na tebe dopadá nejrůznější tíha? V které životní oblasti cítíš tíhu a v které radost a lehkost bytí? Jsou to vztahy nebo finance? Je to tíha nejistoty a strachu z budoucnosti ? Nebo naopak celospolečenský tlak? A co oblast zdraví? Nacházíš lehkost, radost a lásku v této prazvláštní a nelehké době nebo se tíha doby podepisuje na tvém těle i na vztazích? ....... 

Jak žít život v radosti a lehkosti bytí, bude tématem (tohoto) i příštích seminářů pro ženy. V lednu se však naladíme na hojnost, lásku a nové možnosti nového roku.

Čím více poskladáš svoji celistvost a přijmeš své ztracené části, tím více budeš prožívat život v radosti a lehkosti bez ohledu na svůj věk (i covidová opatření :-)).

Nemusíme být dokonalé, abychom mohly prožívat radost ze svého života. Pro ženu je mnohem důležitější než kolik toho udělá a stihne, jak se u toho cítí a zda prožívá potěšení. Na to, abychom mohly rozvinout svůj ženský potenciál, se musíme umět uzemnit, uvolnit a dostat se z hlavy do srdce a do těla a cítit. Sladit mysl - srdce - tělo. Rozšířit své vědomí. Vyčistit svou "řeku" (viz počtení úplně dole). 

Seminář s tématem ŽIJU ŽIVOT V RADOSTI A LEHKOSTI.
Čím více světla a vědomí přivedeš do svého nevědomí, tím více rozvineš kvalitu svého vyzařování i své skutečné sebe-vědomí. Čím více se znáš, tím lépe se vyrovnáváš se vším, co život přinese. Naučíš se milovat svou ženskou emocionalitu a její dary, aniž bys musela do emocí padat, uzavírat se před nimi nebo ja na někoho odhazovat. Jakmile se naučíš spojit se svoji hloubkou v lásce, najdeš vše, co potřebuješ pro život v radosti, lehkosti, lásce a hojnosti.

Mám pro vás krásná cvičení, rituály a meditace, která potěší ženskou duši a harmonizují energetické čakry v těle. Uvědomíš si svá přesvědčení i to, která ti slouží a která tě blokují v tvé autenticitě, spokojenosti a prožívání lásky. Využiješ nádherný čas pro zastavení se a uvědomění KDO JSI V HLOUBI SVÉ DUŠE. Pojď si užít své láskyplné bytí za podpory malého kruhu žen. Pojď poznávat své další části.
POZNEJ KDO JSI na hlubší úrovni a rozšiř své vědomí. Sestup z hlavy do srdce a do těla. Žij v souladu MYSL + SRDCE + TĚLO = CELISTVOST.

CO JE MÝM DAREM ŽENÁM

Nedávno jsem procházela velmi silným rituálem, kde jsem se spojovala se svým vnitřním moudrým rádcem - moudrou starší ženou částečně zahalenou bílým šátkem.

Pochválila mě za schopnost hlubokých vhledů a laskavě mi poradila: "Ty nechceš jít cestou dnešních kurzů a´zaručených metod´." A pokračovala: "Proč chtějí ženy najít ´toho pravého muže´? Aby je miloval. Proč chtějí úspěch, hledají ´zaručené metody´a honí se za úspěchem a osobním rozvojem? Aby si dokázaly svoji hodnotu. Proč chtějí ideální tělo a hubnout? Aby byly více žádané. Atd. atd. Jsou velmi chytré a schopné, ale v hloubi svého nitra se cítí nedostatečně. A tento pocit nedostatečnosti jim budeš pomáhat léčit.

Povedeš ženy k jejich vlastní vnitřní síle, která vychází z jejich srdce, z jejich břicha, z jejich celého těla. Ukážeš jim, jak se propojit se svou duší, s duší Velké matky, se zdrojem hluboko v oceánu ženské kolektivní duše. Získají větší stabilitu a jistotu na své životní cestě, uvidí hodnotu svých vlastních darů, budou pociťovat vděčnost na každém kroku. Naučí se bolest a minulost transformovat v moudrost.

Budou milovat život, ať už budou prožívat jakoukoli emoci. Bytostně pocítí, že být ženou je dar = BÝT SAMA SEBOU. A otevřou se hojnosti, nové úrovni vědomí a nové kvalitě života. Jejich životní cesta se projasní, prosvítí se láskou. A začnou vědomě tkát život z LÁSKY. Mnohé věci přestanou řešit, začnou žensky plynout, i když si inteligenci a nezávislost ponechají :-).

Budou cítit propojení s Velkou matkou, s přírodou, s dalšími ženami,s dalšími lidmi a s tvůrčím potenciálem = SKUTEČNÉ LASKAVÉ SEBEPŘIJETÍ." POJĎ POZNÁVAT, KDO SKUTEČNĚ JSI.

Co si vzít s sebou
Pohodlné oblečení, karimatku a deku, šátek na oči, přezuvky, něco na psaní, lahev na vodu, popř. talisman, nějakou mňamku na stůl hojnosti (ovoce, čokoláda, oříšky, vlastní „udělávku“ ap.). Vem i svoji kamarádku 🙂
Kdo jsem
Jako dlouholetá trenérka úspěchu a terapeutka podporuji ženy, aby objevovaly sebe sama, své přednosti a naplňovaly svůj život láskou i hojností. Propojuji různá učení a metody, které vedou k většímu sebevědomí ..............
Cena 900 Kč (platba předem do 11.1. storno 300 Kč) 900 Kč (na místě)
Č.ú.pro zaplacení pošlu po přihlášení
Kontakt. Jarmila Šimáčková
Tel.č. 607627518, 
email: jl.siml@centrum.cz

Další celodenní semináře pro ženy:
sobota 12.2.2022

Další akce pro ženy

MEDITAČNÍ VEČERY PRO ŽENY VE SLANÉM

které podporují současnou transformaci

Čtvrtky 1x za 14 dní 17.45 - 20 hodin

Nádherné skladby pro spontánní a prožitkový tanec, účinné rezonanční a meditační techniky, relaxační pozice. To vše je zaměřeno na hluboké vnitřní ženské potřeby, harmonizuje ženské tělo, hormonální a imunitní systém v těle a transformuje postoj sama k sobě.... Více na webu - semináře.

Příští večerní meditace čtvrtek 20.1., 3.2., 17.2., 3.3. 2022

POČTENÍ - Z MÉHO DENÍKU apod.

VYČISTI SVOU ŘEKU

Náš život je jako plynoucí řeka. Každá řeka má své břehy, svoji hloubku, své etapy od pramene, přes rychlý tok s peřejemi až po klidné plynutí. Každá řeka teče do moře. Každá řeka řeka teče nějakou zajímavou krajinou a když je čistá, tak je v ní aktivní život.

V naší kultuře jsme si zvykli příliš ovládat svou řeku a bojovat s její přirozeností. Dovolíme, abychom do své řeky vypouštěli toxiny, které řeku a její přirozený život ničí. Zvykli jsme si kritizovat její jedinečnost. Tím vším se naše řeka zanesla. Zanesla se bahnem a nejrůznějšími toxiny.

Místo abychom svou řeku vyčistili, tak svádíme s jejím proudem boj. Někdy zdánlivě vyhráváme, jindy očekáváme někoho, kdo nás zachrání. Postupně je život v řece oslabován. Je oslabována láska, naše vztahy, naše vášeň, naše sny, naše svoboda, naše naděje, ale i naše sebeúcta.

Pojďme svou řeku vyčistit, ať je opět plná života, radosti a vášně. Pojďme svou řeku vyčistit od mentální i emocionální zátěže.
                                                                                                       z mého deníku

Více na semináři nebo při individuální transformaci

Myšlenky pro ženy :-)):

Ženskost je posilována hlubkou, láskou, tichem a svobodou. Mužnost potřebuje vrcholy, úspěchy a uznání.

Každá ženská cesta je jedinečná.

Mnohá žena má svou ženskost oslabenou, nevědomou, zraněnou a povrchní.

V každé ženě dřímá obrovská síla. Dřímá v hlubinách a čeká, až bude osvobozena. Pojďme se vydat za objevováním skrytých tajemství ženskosti. Společně a zároveň každá vlastní cestou.

Minulost změnit nemůžeme. Ale vzorce, které jsme si v minulosti vytvořili a které ovlivňují náš život (často nevědomě), změnit můžeme.

Každá životní cesta je jiná. Každá duše volí jinou cestu, i když všichni směřujeme ke stejnému cíli - ke světlu. 

Ať už chceme láskyplný partnerský vztah, zdraví nebo úspěch a hojnost v jakékoli oblasti života, tak základem je sebeúcta a láskyplný vztah se sebou.

POMOCNÉ OTÁZKY PRO ROZLOUČENÍ SE S MINULÝM ROKEM A NALADĚNÍ SE NA ROK NOVÝ

  1. V čem byl rok 2021 pro tebe přínosný?

  2. Co vše jsi se naučila? Kam jsi se posunula?

  3. Co bylo náročné a obtížné a podařilo se ti proměnit v příležitost a růst, a učit s

  4. Co fungovalo dobře nebo dokonce výjimečně dobře? S čím jsi spokojená a šťastná?

  5. Co se otevřelo, rozkvetlo, posunulo dál?

  6. Co odešlo, protože byl čas, aby to odešlo?

  7. Za co vše jsi vděčná? Co sis uvědomila?

POZNEJ SEBE - zvýšíš své sebevědomí. 
PŘIJMI SEBE a své proměny - poznáš, co je sebeláska. 
Možná chceš "čistit svoji řeku" raději individuálně a více do hloubky.
Více info na www.zenauspesnaamilujici.cz/individualni-podpora/