Milá krásná ženo,

v době obrovské transformace tě zvu na další seminář pro ženy s tématem ŽIVOT V RADOSTI A LEHKOSTI. Tentokrát se zaměříme na EMOCE A JEJICH TVŮRČÍ SÍLU, abychom se i nadále mohly OTEVÍRAT DO HOJNOSTI A LÁSKY V TOMTO ROCE. Získáš cenné metody, jak si udržet energii pro naplňování svých snů v realitě po celý rok. Tento ženský kruh si užijeme za podpory dalších žen i podporujících astrologických konstelací. Těším se na tebe.
S láskou Jarmila

ŽENA ÚSPĚŠNÁ A MILUJÍCÍ

Celodenní seminář pro ženy v sobotu 19. února 2022           ul. U Kasáren 1298 ve Slaném od 10.00 - 18.30 hod.

TÉMA: ŽIVOT V RADOSTI A HOJNOSTI

Tentokrát EMOCE a jejich tvůrčí síla.

Zvyšování vědomí nás více a více osvobozuje od blokujících vnitřních vzorců. A přináší více lehkosti, radosti a potěšení do našeho života 🙂
POZNEJ SEBE - zvýšíš své sebevědomí.
PŘIJMI SEBE a své proměny - poznáš, co je sebeláska. 

Přestože nebo možná právě proto, že je tato doba náročná, přináší nové příležitosti a šance posunout se na novou úroveň vědomí a tím i na novou úroveň kvality života. Je dobré vědět, že jsme z velké části spolutvůrci svého života a jeho prožívání. Emoce jsou důležitou součástí této naší proměny a mohou se stát důležitým průvodcem vnitřní změny i tvořivého principu. 

Navíc žijeme v době velké transformace, která nás přímo vybízí, abychom své vědomí rozšířili. Je na nás, zda budeme této vnitřní proměně klást odpor a podvolíme se svým strachům nebo zda tuto velkou šanci rozpoznáme a využijeme.

Emoce = životní energie. Emoce dávají našemu životu šťávu a vášeň, ale mohou se proměnit v destruktivní sílu, která boří naše sny, vztahy a narušuje naše zdraví.  

Naučíme se projasnit svou mysl, srdce více otevřeme a budeme naslouchat tělu v novém nastavení. Kromě jiného dostaneme tělo do pohybu a necháme jím proudit energii, která tvoří.

Dovol si již nyní před seminářem vnímat, jak a kdy se tvé emoce projevují. Všímej si, zda si emoce uvědomuješ nebo je "strkáš pod koberec"? Zda necháváš energii emocí proudit nebo zda se snažíš emoce zbavit? Všímej si, jak se ve svém těle cítíš, kdy přichází emoce? Všímej si, jaké myšlenky doprovází tvé emoce. Pokládej si otázku: "Co teď potřebuji?", "Co mi chybí?".

Na semináři se potom naučíš mnohem více ohledně emocí. Naučíš se rozpoznávat, které jsou tvoje a které jsi cestou převzala od druhých ...
Na semináři s tím potom budeme "čarovat" a tvořit :-).

Společně vytvoříme prostor pro k vyjádření sebe sama. Každá vědomě prožitá emoce ti ukáže KDO JSI. S každým dalším uvědoměním může být tvůj život více a více naplněný láskou, hojností, svobodou a moudrostí. Stačí to jen dovolit. Připustit, že je to možné i pro tebe.

Některé části v nás si chtějí užívat krásu a hodnoty materiálního světa a jiné části v nás se chtějí ponořit do hloubky našeho nitra a dotknout se své duše. A my můžeme ve svém životě obojí propojit a vyvážit.

Více k semináři níže. 

Těším se na tebe.
S láskou Jarmila

Součástí semináře bude kromě tance, sdílení a praktických cvičení

Dýchání do čaker je jednoduchá technika práce s energií. Je cestou k sobě samému, cestou do života, cestou k Bohu. Pomocí dechu a vědomě vedené pozornosti se rozproudí energie v těle, která má léčivé účinky, podporuje vitalitu i ženské kvality a napojení na vyšší zdroj inspirace.                   

Systemické (rodinné) konstelace umožňují navázat kontakt  s různými aspekty naší psyché a tím přivést do vědomí nevědomé obsahy. Díky tomu můžeme nalézt své místo v životě, prožívat lepší vztahy nejen k sobě samým, ale i k druhým lidem. Vedou k lepšímu,vědomějšímu a plnějšímu životu. Vedou k většímu sebe-přijetí a sebejistotě.

Nejrůznější sebezkušenostní nástroje, jak měnit svoje vnitřní vzorce ....

Semináře s tématem ŽIVOT V RADOSTI A LEHKOSTI.
Jak vnímáš svůj život? Žiješ ho v radosti a lehkosti? Nebo na tebe dopadá nejrůznější tíha? V které životní oblasti cítíš tíhu a v které radost a lehkost bytí? Jsou to vztahy nebo finance? Je to tíha nejistoty a strachu z budoucnosti ? Nebo naopak celospolečenský tlak? A co oblast zdraví? Nacházíš lehkost, radost a lásku v této prazvláštní a nelehké době nebo se tíha doby podepisuje na tvém těle i na vztazích? ....... 

Jak žít život v radosti a lehkosti bytí, bude tématem (tohoto) i příštích seminářů pro ženy. V únoru se propojíme s emocemi a najdeme dary,  které v sobě ukrývají. Tím kromě jiného podpoříme lásku ve svých vztazích i realizaci hojnosti včetně zdraví.

Čím více poskladáš svoji celistvost a přijmeš své ztracené části, tím více budeš prožívat život v radosti a lehkosti bez ohledu na svůj věk (i covidová opatření :-)).

Nemusíme být dokonalé, abychom mohly prožívat radost ze svého života. Pro ženu je mnohem důležitější než kolik toho udělá a stihne, jak se u toho cítí a zda prožívá potěšení. Na to, abychom mohly rozvinout svůj ženský potenciál, se musíme umět uzemnit, uvolnit a dostat se z hlavy do srdce a do těla a cítit. Sladit mysl - srdce - tělo. Rozšířit své vědomí. Vyčistit svou "řeku" (viz počtení úplně dole). 

Seminář s tématem ŽIJU ŽIVOT V RADOSTI A LEHKOSTI.
Čím více světla a vědomí přivedeš do svého nevědomí, tím více rozvineš kvalitu svého vyzařování i své skutečné sebe-vědomí. Čím více se znáš, tím lépe se vyrovnáváš se vším, co život přinese. Naučíš se milovat svou ženskou emocionalitu a její dary, aniž bys musela do emocí padat, uzavírat se před nimi nebo ja na někoho odhazovat. Jakmile se naučíš spojit se svoji hloubkou v lásce, najdeš vše, co potřebuješ pro život v radosti, lehkosti, lásce a hojnosti.

Mám pro vás krásná cvičení, rituály a meditace, která potěší ženskou duši a harmonizují energetické čakry v těle. Uvědomíš si svá přesvědčení i to, která ti slouží a která tě blokují v tvé autenticitě, spokojenosti a prožívání lásky. Využiješ nádherný čas pro zastavení se a uvědomění KDO JSI V HLOUBI SVÉ DUŠE. Pojď si užít své láskyplné bytí za podpory malého kruhu žen. Pojď poznávat své další části.
POZNEJ KDO JSI na hlubší úrovni a rozšiř své vědomí. Sestup z hlavy do srdce a do těla. Žij v souladu MYSL + SRDCE + TĚLO = CELISTVOST.

CO JE MÝM DAREM ŽENÁM

Nedávno jsem procházela velmi silným rituálem, kde jsem se spojovala se svým vnitřním moudrým rádcem - moudrou starší ženou částečně zahalenou bílým šátkem.

Pochválila mě za schopnost hlubokých vhledů a laskavě mi poradila: "Ty nechceš jít cestou dnešních kurzů a´zaručených metod´." A pokračovala: "Proč chtějí ženy najít ´toho pravého muže´? Aby je miloval. Proč chtějí úspěch, hledají ´zaručené metody´a honí se za úspěchem a osobním rozvojem? Aby si dokázaly svoji hodnotu. Proč chtějí ideální tělo a hubnout? Aby byly více žádané. Atd. atd. Jsou velmi chytré a schopné, ale v hloubi svého nitra se cítí nedostatečně. A tento pocit nedostatečnosti jim budeš pomáhat léčit.

Povedeš ženy k jejich vlastní vnitřní síle, která vychází z jejich srdce, z jejich břicha, z jejich celého těla. Ukážeš jim, jak se propojit se svou duší, s duší Velké matky, se zdrojem hluboko v oceánu ženské kolektivní duše. Získají větší stabilitu a jistotu na své životní cestě, uvidí hodnotu svých vlastních darů, budou pociťovat vděčnost na každém kroku. Naučí se bolest a minulost transformovat v moudrost.

Budou milovat život, ať už budou prožívat jakoukoli emoci. Bytostně pocítí, že být ženou je dar = BÝT SAMA SEBOU. A otevřou se hojnosti, nové úrovni vědomí a nové kvalitě života. Jejich životní cesta se projasní, prosvítí se láskou. A začnou vědomě tkát život z LÁSKY. Mnohé věci přestanou řešit, začnou žensky plynout, i když si inteligenci a nezávislost ponechají :-).

Budou cítit propojení s Velkou matkou, s přírodou, s dalšími ženami,s dalšími lidmi a s tvůrčím potenciálem = SKUTEČNÉ LASKAVÉ SEBEPŘIJETÍ." POJĎ POZNÁVAT, KDO SKUTEČNĚ JSI.

Co si vzít s sebou
Pohodlné oblečení, karimatku a deku, šátek na oči, přezuvky, něco na psaní, lahev na vodu, popř. talisman, nějakou mňamku na stůl hojnosti (ovoce, čokoláda, oříšky, vlastní „udělávku“ ap.). Vem i svoji kamarádku 🙂
Kdo jsem
Jako dlouholetá trenérka úspěchu a terapeutka podporuji ženy, aby objevovaly sebe sama, své přednosti a naplňovaly svůj život láskou i hojností. Propojuji různá učení a metody, které vedou k většímu sebevědomí ..............
Cena 900 Kč (platba předem do 15.2. storno 300 Kč) 900 Kč (na místě)
Č.ú.pro zaplacení pošlu po přihlášení
Kontakt. Jarmila Šimáčková
Tel.č. 607627518, 
email: jl.siml@centrum.cz
meditace srdce

Další celodenní semináře pro ženy:
sobota 19.3.2022

Další akce pro ženy

MEDITAČNÍ VEČERY PRO ŽENY VE SLANÉM

které podporují současnou transformaci

Čtvrtky 1x za 14 dní 17.45 - 20 hodin

Nádherné skladby pro spontánní a prožitkový tanec, účinné rezonanční a meditační techniky, relaxační pozice. To vše je zaměřeno na hluboké vnitřní ženské potřeby, harmonizuje ženské tělo, hormonální a imunitní systém v těle a transformuje postoj sama k sobě.... Více na webu - semináře.

Příští večerní meditace čtvrtek 3.2., 17.2., 2022

POČTENÍ - Z MÉHO DENÍKU apod.

VYČISTI SVOU ŘEKU

Náš život je jako plynoucí řeka. Každá řeka má své břehy, svoji hloubku, své etapy od pramene, přes rychlý tok s peřejemi až po klidné plynutí. Každá řeka teče do moře. Každá řeka řeka teče nějakou zajímavou krajinou a když je čistá, tak je v ní aktivní život.

V naší kultuře jsme si zvykli příliš ovládat svou řeku a bojovat s její přirozeností. Dovolíme, abychom do své řeky vypouštěli toxiny, které řeku a její přirozený život ničí. Zvykli jsme si kritizovat její jedinečnost. Tím vším se naše řeka zanesla. Zanesla se bahnem a nejrůznějšími toxiny.

Místo abychom svou řeku vyčistili, tak svádíme s jejím proudem boj. Někdy zdánlivě vyhráváme, jindy očekáváme někoho, kdo nás zachrání. Postupně je život v řece oslabován. Je oslabována láska, naše vztahy, naše vášeň, naše sny, naše svoboda, naše naděje, ale i naše sebeúcta.

Pojďme svou řeku vyčistit, ať je opět plná života, radosti a vášně. Pojďme svou řeku vyčistit od mentální i emocionální zátěže.
                                                                                                       z mého deníku

Více na semináři nebo při individuální transformaci

Myšlenky pro ženy :-)):

Ženskost je posilována hlubkou, láskou, tichem a svobodou. Mužnost potřebuje vrcholy, úspěchy a uznání.

Každá ženská cesta je jedinečná.

Mnohá žena má svou ženskost oslabenou, nevědomou, zraněnou a povrchní.

V každé ženě dřímá obrovská síla. Dřímá v hlubinách a čeká, až bude osvobozena. Pojďme se vydat za objevováním skrytých tajemství ženskosti. Společně a zároveň každá vlastní cestou.

Minulost změnit nemůžeme. Ale vzorce, které jsme si v minulosti vytvořili a které ovlivňují náš život (často nevědomě), změnit můžeme.

Každá životní cesta je jiná. Každá duše volí jinou cestu, i když všichni směřujeme ke stejnému cíli - ke světlu. 

Ať už chceme láskyplný partnerský vztah, zdraví nebo úspěch a hojnost v jakékoli oblasti života, tak základem je sebeúcta a láskyplný vztah se sebou.

POZNEJ SEBE - zvýšíš své sebevědomí. 
PŘIJMI SEBE a své proměny - poznáš, co je sebeláska. 
Možná chceš "čistit svoji řeku" raději individuálně a více do hloubky.
Více info na www.zenauspesnaamilujici.cz/individualni-podpora/