Milá krásná ženo,


jak žít život v radosti a lehkosti bytí, bude tématem tohoto i příštích seminářů pro ženy. Na každém ženském semináři rozpustíš další a další vzorce a bloky, které ti v lehkosti a radosti ze života brání. Posuneš své vědomí, otevřeš se životu a možnostem, které život nabízí a které jsi dosud neviděla. Uvědomíš si v hloubi své vlastní duše, jaké jsou tvé nápomocné zdroje, jaká jsou tvá podporující i oslabující přesvědčení. Uvolníš se ve svém těle a najdeš odpovědi na důležité otázky. Díky zajímavým cvičením, osobním prožitkům a rodinným konstelacím uspořádáš svůj vnitřní svět tak, abys mohla žít život ve větší radosti a lehkosti. Poznáš, které vnitřní vzorce formují tvůj život. Poznáš, co vše máš opravdu ve své moci. Jaký záměr má tvoje duše? A jakou roli v tvém životě hrají tvé vztahy? Co vše znamená "laskavé sebepřijetí"? Jak sladit veškeré své dělání se stavem bytí do nádherného uvolnění? .... . Čím více poskladáš svoji celistvost a přijmeš své ztracené části, tím více budeš prožívat život v radosti a lehkosti bez ohledu na svůj věk. Více se dozvíš níže a na semináři. Těším se na tebe.
S láskou Jarmila

.

ŽENA ÚSPĚŠNÁ A MILUJÍCÍ

Celodenní seminář pro ženy v neděli 28.listopadu 2021           ul. U Kasáren 1298 ve Slaném od 9.30 - 15.30 hod.

Žena úspěšná

TÉMA: ŽIVOT V RADOSTI A HOJNOSTI

Zvyšování vědomí nás více a více osvobozuje od blokujících vnitřních vzorců. A přináší více lehkosti, radosti a potěšení do našeho života 🙂
POZNEJ SEBE - zvýšíš své sebevědomí.
PŘIJMI SEBE a své proměny - poznáš, co je sebeláska. 

Nemusíme být dokonalé, abychom mohly prožívat radost ze svého života. Pro ženu je mnohem důležitější než kolik toho udělá a stihne, jak se u toho cítí a zda prožívá potěšení. Na to, abychom mohly rozvinout svůj ženský potenciál, se musíme umět uzemnit, uvolnit a dostat se z hlavy do srdce a do těla. Sladit mysl - srdce - tělo. Rozšířit své vědomí. Vyčistit svou "řeku" (viz počtení úplně dole). 

Seminář s tématem ŽIJU ŽIVOT V RADOSTI A LEHKOSTI.
Čím více světla a vědomí přivedeš do svého nevědomí, tím více rozvineš kvalitu svého vyzařování i své skutečné sebe-vědomí. Čím více se znáš, tím lépe se vyrovnáváš se vším, co život přinese. Naučíš se milovat svou ženskou emocionalitu a její dary, aniž bys musela do emocí padat, uzavírat se před nimi nebo ja na někoho odhazovat. Jakmile se naučíš spojit se svoji hloubkou v lásce, najdeš vše, co potřebuješ pro život v radosti, lehkosti, lásce a hojnosti.

Mám pro vás krásná cvičení, rituály a meditace, která potěší ženskou duši a harmonizují energetické čakry v těle. Uvědomíš si svá přesvědčení i to, která ti slouží a která tě blokují v tvé autenticitě, spokojenosti a prožívání lásky. Využiješ nádherný čas pro zastavení se a uvědomění KDO JSI V HLOUBI SVÉ DUŠE. Pojď si užít své láskyplné bytí za podpory malého kruhu žen. Pojď poznávat své další části.
POZNEJ KDO JSI na hlubší úrovni a rozšiř své vědomí. Sestup z hlavy do srdce a do těla. Žij v souladu MYSL + SRDCE + TĚLO = CELISTVOST.

Součástí semináře bude kromě tance, sdílení a praktických cvičení

Dýchání do čaker je jednoduchá technika práce s energií. Je cestou k sobě samému, cestou do života, cestou k Bohu. Pomocí dechu a vědomě vedené pozornosti se rozproudí energie v těle, která má léčivé účinky, podporuje vitalitu i ženské kvality a napojení na vyšší zdroj inspirace.                   

Systemické (rodinné) konstelace umožňují navázat kontakt  s různými aspekty naší psyché a tím přivést do vědomí nevědomé obsahy. Díky tomu můžeme nalézt své místo v životě, prožívat lepší vztahy nejen k sobě samým, ale i k druhým lidem. Vedou k lepšímu,vědomějšímu a plnějšímu životu. Vedou k většímu sebe-přijetí a sebejistotě.

Nejrůznější sebezkušenostní nástroje, jak měnit svoje vnitřní vzorce ....

CO JE MÝM DAREM ŽENÁM

Nedávno jsem procházela velmi silným rituálem, kde jsem se spojovala se svým vnitřním moudrým rádcem - moudrou starší ženou částečně zahalenou bílým šátkem.

Pochválila mě za schopnost hlubokých vhledů a laskavě mi poradila: "Ty nechceš jít cestou dnešních kurzů a´zaručených metod´." A pokračovala: "Proč chtějí ženy najít ´toho pravého muže´? Aby je miloval. Proč chtějí úspěch, hledají ´zaručené metody´a honí se za úspěchem a osobním rozvojem? Aby si dokázaly svoji hodnotu. Proč chtějí ideální tělo a hubnout? Aby byly více žádané. Atd. atd. Jsou velmi chytré a schopné, ale v hloubi svého nitra se cítí nedostatečně. A tento pocit nedostatečnosti jim budeš pomáhat léčit.

Povedeš ženy k jejich vlastní vnitřní síle, která vychází z jejich srdce, z jejich břicha, z jejich celého těla. Ukážeš jim, jak se propojit se svou duší, s duší Velké matky, se zdrojem hluboko v oceánu ženské kolektivní duše. Získají větší stabilitu a jistotu na své životní cestě, uvidí hodnotu svých vlastních darů, budou pociťovat vděčnost na každém kroku. Naučí se bolest a minulost transformovat v moudrost.

Budou milovat život, ať už budou prožívat jakoukoli emoci. Bytostně pocítí, že být ženou je dar = BÝT SAMA SEBOU. A otevřou se hojnosti, nové úrovni vědomí a nové kvalitě života. Jejich životní cesta se projasní, prosvítí se láskou. A začnou vědomě tkát život z LÁSKY. Mnohé věci přestanou řešit, začnou žensky plynout, i když si inteligenci a nezávislost ponechají :-).

Budou cítit propojení s Velkou matkou, s přírodou, s dalšími ženami,s dalšími lidmi a s tvůrčím potenciálem = SKUTEČNÉ LASKAVÉ SEBEPŘIJETÍ." POJĎ POZNÁVAT, KDO SKUTEČNĚ JSI.

Co si vzít s sebou

Pohodlné oblečení, karimatku a deku, šátek na oči, přezuvky, něco na psaní, lahev na vodu, popř. talisman, nějakou mňamku na stůl hojnosti (ovoce, čokoláda, oříšky, vlastní „udělávku“ ap.). Vem i svoji kamarádku 🙂

Kdo jsem

Jako dlouholetá trenérka úspěchu a terapeutka podporuji ženy, aby objevovaly sebe sama, své přednosti a naplňovaly svůj život láskou i hojností. Propojuji různá učení a metody, které vedou k většímu sebevědomí ..............

Cena 800 Kč (platba předem) 900 Kč (na místě)

Č.ú.pro zaplacení pošlu po přihlášení
Kontakt. Jarmila Šimáčková
Tel.č. 607627518, 
email: jl.siml@centrum.cz
Žena úspěšná

Další celodenní semináře pro ženy:
sobota 18. prosince 2021

Další akce pro ženy

MEDITAČNÍ VEČERY PRO ŽENY VE SLANÉM

Čtvrtky 1x za 14 dní 17.45 - 20 hodin

Nádherné skladby pro spontánní a prožitkový tanec, účinné rezonanční a meditační techniky, relaxační pozice. To vše je zaměřeno na hluboké vnitřní ženské potřeby, harmonizuje ženské tělo, hormonální a imunitní systém v těle a transformuje postoj sama k sobě.... Více na webu - semináře.

Příští večerní meditace čtvrtek 25.11. a 9.12. 2021

POČTENÍ - Z MÉHO DENÍKU apod.

VYČISTI SVOU ŘEKU

Náš život je jako plynoucí řeka. Každá řeka má své břehy, svoji hloubku, své etapy od pramene, přes rychlý tok s peřejemi až po klidné plynutí. Každá řeka teče do moře. Každá řeka řeka teče nějakou zajímavou krajinou a když je čistá, tak je v ní aktivní život.

V naší kultuře jsme si zvykli příliš ovládat svou řeku a bojovat s její přirozeností. Dovolíme, abychom do své řeky vypouštěli toxiny, které řeku a její přirozený život ničí. Zvykli jsme si kritizovat její jedinečnost. Tím vším se naše řeka zanesla. Zanesla se bahnem a nejrůznějšími toxiny.

Místo abychom svou řeku vyčistili, tak svádíme s jejím proudem boj. Někdy zdánlivě vyhráváme, jindy očekáváme někoho, kdo nás zachrání. Postupně je život v řece oslabován. Je oslabována láska, naše vztahy, naše vášeň, naše sny, naše svoboda, naše naděje, ale i naše sebeúcta.

Pojďme svou řeku vyčistit, ať je opět plná života, radosti a vášně. Pojďme svou řeku vyčistit od mentální i emocionální zátěže.
                                                                                                       z mého deníku

SLOVA, KTERÁ MĚ ZAUJALA

"O čem je tvůj život? Myslíš si, že je o tobě. Není o tobě! Je o všech, jejichž života se dotkneš a o způsobu, kterým se jich dotkneš."
                                                                                           Neale Donald Walsch

MUSÍME

Přijmout své rodiče, abychom mohli vyrůst.
Poznat a přijmout své ego, abychom ho mohli přerůst.
Poznat a přijmout sebe, abychom mohli růst v lásce.
                                                                                                        z mého deníku

TRANSFORMACE OSOBNOSTI DO LÁSKY

.....Tou jedinou osobou, která nás může stále, za každých podmínek, hluboce milovat, jsme my sami. Naše vlastní esence je zdrojem lásky, kterou hledáme, protože vyjadřuje božskou lásku, a proto ji nemůžeme nijak ovlivnit, zadržovat nebo zmenšit.

........... láska není komodita, kterou můžeme získat, požadovat, zasloužit si, nebo nám ji někdo věnuje (ani ji nemůžeme dát někomu jinému, protože ve své nejvyšší a nejpravdivější podobě není funkcí ega). Láska není pokerovým žetonem nebo taškou plnou dobrot, kterou můžeme někomu dát nebo si ji nechat. Pokud má "láska", kterou hledáme takové vlastnosti, pak to není skutečná láska.

Když jsou dva lidé k sobě opravdu pozorní, láska vznikne přirozeně. Nezáleží na tom, jestlil jsou celoživotními přáteli nebo se právě setkali. Láska není primárně pocitem, přestože v její přítomnosti mohou různé pocity vznikat.

LÁSKA JE NĚCO CO NEMŮŽEME ZÍSKAT NEBO ZTRATIT, PROTOŽE JE VŽDY PŘÍTOMNÁ, ALE JEN DO TAKOVÉ MÍRY, DO JAKÉ JSME PŘÍTOMNÍ I MY A JSME VŮČI NÍ OTEVŘENÍ.

Nemůžeme donutit sami sebe, abychom se milovali, ani donutit ostatní, aby milovali nás. Jediné, co paradoxně udělat můžeme, je snažit se rozpoznat přítomnost lásky v nás samých a v ostatních. Jak jsme už viděli, esenciání přirozenost je proud lásky, kterému stojí v cestě návyky a falešné představy naší osobnosti. V naší moci ovšem je uvědomit si tyto bloky, aby se esenciální milující přirozenost mohla opět projevit a měla na náš život léčivý vliv.                                                         z knihy Enneagram, D.R. Riso a R.Hudson

 

ÚVAHA O ŠTĚSTÍ A POMOCI
aneb hřejivý pocit u srdce a vyzařování.
Nedávno jsem zavítala na slánskou tržnici a potkala tam známého místního zelináře, kterého jsem již dlouho neviděla. Odešel totiž do důchodu a svoji obchodní živnost s ovocem a zeleninou ukončil.

"Jeee, dobrý den, pane ... Jak se máte?", zareagovala jsem radostně, když jsem uslyšela povědomý mužský hlas, zvedla hlavu a uviděla muže, do jehož obchodu jsem před lety pravidelně chodila nakupovat. Prohodila jsem s ním jenom pár přátelských vět, koupila několik dýní pro vnoučata na dlabání a vydala se cestou domů.

Najednou jsem si všimla svého zvlášního povznášejícího pocitu na srdci. Bylo mi v té chvíli moc hezky a já si uvědomila, že ten muž vyzařoval radost z toho, co dělá - přirozeně a laskavě. Očividně rád pěstoval i prodával své výpěstky a rád komunikoval s lidmi. To, co dělal, dělal rád a od srdce. A rád prodával. Na tu jeho auru radosti jsem se napojila a chvíli v ní pobyla. 

Svým zákazníkům dával víc než jenom své produkty. Dávala do toho radost a lásku. A já jsem s otevřeným srdcem jeho radost přijala a také vyslala zpět. Proto ten povznášející pocit. 

A tak si říkám:" Často se mi lidé snažíme druhým lidem pomáhat, zachraňovat je, radit jim, napravovat je a měnit a strááášně moc se při tom snažíme být co nejlepší, někdy až do roztrhání těla." A přitom kdybychom "jen" milovali život a to, co děláme, žili život v radosti a vděčnosti a vyzařovali zdraví, spokojenost a laskavost, budeme pomáhat a měnit úplně přirozeně, aniž bychom se museli moooc snažit. Jenom tím, že se druzí mohou dostat do našeho pole vyzařování.

A teď nemyslím jakési neustálé "sluníčkování" nebo přehnané nadšení, kterým se snažíme na sebe upozornit. Myslím takové to přirozené laskavé přijímání a otevřenost. Žití v lásce, radosti a lehkosti :-).

Více na semináři nebo při individuální transformaci.

POZNEJ SEBE - zvýšíš své sebevědomí. 
PŘIJMI SEBE a své proměny - poznáš, co je sebeláska. 
Možná chceš "čistit svoji řeku" raději individuálně a více do hloubky.
Více info na www.zenauspesnaamilujici.cz/individualni-podpora/