10 DARŮ NAŠICH EMOCÍ + 4 ZPŮSOBY VYJÁDŘENÍ
10 DARŮ NAŠICH EMOCÍ + 4 ZPŮSOBY VYJÁDŘENÍ

Vytvořila Jarmila Šimáčková

Emoce
Nejdříve trochu o emocích obecně a potom slíbených 10 darů emocí apod.
Emoce jsou důležitými posly na naší životní cestě.  Jsou energií, která je v neustálém pohybu, a která se mění. 

Emoce nejsou ani zlé ani dobré. Všechny nám pomáhají lépe si uvědomovat sebe sama a skrze emoce se můžeme dostat k naší hluboké esenciální podstatě, která je zdrojem bezpodmínečné lásky a moudrosti.

Emoce, které patří k těm temným a nerespektovaným, v sobě obsahují obrovské množství energie. Emoce jsou pak mocné a mohou být i nebezpečné, když jsou příliš rozbouřené nebo potlačené.

Emoce obsahují důležité informace a dary a pokud jsou správně uchopené a vyjádřené, stávají se důležitými posly a pomocníky v mnoha životních situacích.

Emoce jsou bohatým energetickým zdrojem. Jakmile je potlačíme nebo se jich snažíme zbavit ventilací na druhé, tak oslabujeme svoji životní sílu, což často vede k únavě a ke snižení sebeúcty. Pokud je to náš dlouhodobý vzorec, pak vede ke zdravotním a partnerským problémům.

Logické, analytické a komunikační schopnosti nám poskytují racionální inteligenci. Ale jakékoli funkční vztahy, pocit štěstí, schopnost milovat i pocit hojnosti zažíváme díky emocionální inteligenci. IQ a EQ však můžeme nechat působit společně, aby spolupracovaly.

Jako astrologická rybička jsem měla "kanálky" propojené a velmi otevřené se vším a s druhými, ale nikdo mě neučil, jak s tímto přehlcením zacházet. A tak jsem se střídavě odpojovala nebo příliš otevírala a to vše doprovázaly velké emocionální výkyvy.

Naštěští jsem měla vždy výrazně otevřenou intuici a ta mě přivedla ke zkušeným a moudrých učitelům. Díky poznávání, co se za emocemi i v nich samotných skrývá, jsem v tom svém citlivém nastavení objevila dar.

Postupně jsem nabývala většího a většího vnitřního klidu a emoční výbuchy se nekonaly. Schopnost otevření mi však zůstala.

Naučila jsem se na své emoce nahlížet jinak, než bylo a je zvykem a začala objevovat dary, které jsou v emocích ukryté.

Používám získané nástroje EQ dál a předávám je dalším ženám. Pomáhají vytvářet smysluplný a vědomý život v lásce, ve zdraví a v hojnosti. 

Emoce správně uchopené a pochopené nás vedou k větší celistvosti mysli-srdce-těla-duše.

Emoce žen a mužů, emocionální dramata.

Říká se, že muži emoce více potlačují a ženy do emocí více padají a ztrácí se v nich. Ale může to být i naopak.

Občas slýchám od žen věty v tomto duchu: "Jsem emocionální, protože jsem žena. Mám na to právo a muž by měl být jako skála, která moje emoce vždy ustojí." Nebo: "Muži se emocionálních žen bojí a chtějí jen svůj klid. A já jsem prostě emocionální, s tím nic nenadělám, protože jsem emocionální žena."

Souhlasím s tím, že k vyjádření emocí máme my ženy blíže. I já se považuji za emocionální ženu. Mohu být emocionální, mohu přijímat své emoce a přesto do nich nemusím padat. Emoce se mohu naučit vnímat, přijímat a vyjadřovat. Potom získávám velmi cenný nástroj a kompas pro nejrůznější životní situace.

Některé ženy jsou však závislé na emočních dramatech, a tím si svůj život i své vztahy velmi komplikují. Emocionální dramata většinou vznikají, protože jsme od sebe odpojené. K emocionálním dramatům mívají sklony ženy, které dlouhodobě žijí v mužském režimu a jsou často v hlavě. Nežijí v souladu se svou ženskou podstatou a ta se přes emoce hlásí o pozornost.

Nebo ženy, které své emoce nevnímají, ty se v nich hromadí a ony pak jednou za čas vybuchnou jako papiňák.

Někdy dochází k emocionálním výbuchům, protože se otevře "pandořina skřínka" a na povrch se derou staré potlačené emoce z minulosti. 

Emocionální dramata vznikají ve chvílích, kdy je emoční energie již v pohybu a musí ven. Už se nedá bez následků zastavit. Při emocionálním dramatu jsou emoce velmi nakažlivé a vytvářejí vnitřní i vnější neklid.

Naše emoce pak ustojí pouze jedinec, který je v té chvíli ve své vnitřní síle. Tzn. není nevyspalý a unavený, je uzemněný a neotvírá se nějaké jeho vlastní nezpracované vnitřní téma.

Při dramatech do emocí padáme a nejsme schopni druhého vnímat. Jsme ve svém egu nebo mimo sebe a "jen" uvolňujeme své vnitřní napětí. Tato síla potom není tvůrčí. Naopak bývá destruktivní a často ztrácíme i svou vlastní sebeúctu. 

Pokud máme stará emoční zranění poléčená a uvolněná a jsme s aktuálními emocemi ve spojení tady a teď, získáváme díky emocím důležitá a cenná poselství. Můžeme se vyjadřovat ze srdce a žít kvalitní život, láskyplné vztahy ve zdraví a hojnosti. Emoce pak nepotlačujeme, nebojíme se je projevit, nepadáme do nich, nežijeme emocionální dramata a nevyžadujeme jejich přijetí. Prostě je přijímáme a jsme.

Pokud stará zranění poléčená a uvolněná nemáme, stačí když se spojíme s celým svým tělem a necháme jím proudit veškerou energii tvůrčím způsobem. Můžeme je vyjádřit zpěvem, tancem, pláčem, křikem, jakkoli .... Probudíme tím ve svém těle vášeň a životní energii, která tvoří a nezraňuje. Energii, která si nic nevynucuje, která nemanipuluje, která se nelituje. Energii, která je fascinující.

Pokud se vyjadřujeme ze srdce a z celého těla, i když v emocích, vyjadřujeme se ze své celistvosti a je větší šance, že dosáhneme potřebné dohody či výsledku. Nejsme však závislé na tom, zda nám druhý vyhoví. Potřebujeme se vyjádřit, abychom se dostaly hlouběji do zdroje své lásky a ujasnily si, co a jak dál. Abychom bytostně cítily, kdo jsme. 

4 způsoby vyjádření. Odkud emoce vyjadřuješ?

Odkud žena emoce vyjadřuje, takový dopad mají. Částečně jsem již vyjádřila v předešlých řádcích.

 1. Pokud emoce žena vyjadřuje z centra malého zraněného dítěte, malé holky (2.čakra), která obvińuje z pozice oběti, pak tím většinou muže odpuzuje. S malýma holkama se sex neprovozuje. Tato žena - dítě -za své emoce nebere zodpovědnost. Malá holka se bojí jasně a přirozeně si stanovit hranice. Malé holce, která není ve své síle, se často opakuje vzorec s pocitem "nejsem dost dobrá ...." nebo "jsem příliš ..." (doplň si sama).
 2. Další pro vztahy destruktivní způsob je, když žena emoce vyjadřuje z centra sebestřednosti (3. čakra), tzn. z ega. Zatímco malá holka do emocí padá a bojí si stanovit hranice, "mužská" žena vyráží do boje. Cítí se jako žena mužům nadřazená, je nad muže povýšená. Emoce využívá k manipulaci, bojuje za své potřeby a uznání svých emocí. Za své emoce nebere osobní zodpovědnost. Je přesvědčená, že je žena, proto má emoce a muž by je měl vždy ustát a vyhovět. Může sice vyjadřovat své pocity, ale je v těle stažená a ve skutečnosti v ženské energii vůbec není. Je to střetnutí mužské energie s mužskou energií. Taková žena si často něco vynucuje, manipuluje, někdy i citově vydírá. Snaží se muže měnit k obrazu svému nebo se stává muži kritickou matkou, která ho kontroluje nebo na něho tlačí. Tady i v předcházejícím případě pomáhá terapie. Tato žena je často zraněná již z minulosti.
 3. Některé ženy svoji emocionální nespokojenost vyjadřují z hlavy. Ve svém těle jsou stažené a v napětí a snaží se vše řešit. Opět není v ženské energii a muže to po čase přestane bavit. Muž pak odchází fyzicky nebo jiným způsobem a není přítomný. Bývá to i situace, kdy je žena v roli kritické matky, jak jsem uváděla v bodě 2. S matkou se sex také neprovozuje.
 4. Čtvrtá úroveň je úroveň vědomé ženy. Tato žena si je vědomá svých emocí, svých potřeb, své síly i své moci. Ví, že se dají emoce vyjádřit také ze srdce a z uvolněného těla. Na jedné straně má i mateřské pochopení ve smyslu, že i muži jsou lidské bytosti, které mají svá zranění, bolesti a potřeby. Ale nedělá mužům vše promíjející maminku. Vědomá žena má uvnitř sebe sama emocionálně čistý vztah s matkou a je ve své vlastní síle. Vědomá žena si je vědomá posvátnosti svého těla a své vagíny, kam vpustí pouze muže, který vstupuje s úctou. Vědomá žena umí ukázat smyslnost, vášeň všeho, vášnivou a klidnou intimitu, laskavost srdce i sílu své Kálí, když je třeba. To vše je o emocích. Taková žena je v emocích velmi přitažlivá pro "dospělého" muže a to dlouhodobě. Je to žena, která přijímá vlastní zranitelnost a zároveň je v té emoční chvíli přítomná i její vnitřní dospělá žena, která přebírá za sebe i za své emoce zodpovědnost. Autenticky se vyjadřuje, je uvolněná, i kdyby sršela "hromy, blesky" :-). Nic neřeší. Nic si nevynucuje. Umí intuitivně vycítit i správnou chvíli pro vyjádření sebe a svých potřeb. Vědomá žena staví na první místo sebe a odtud přistupuje ze srdce k druhým.

I vědomá žena, která již emocionálně dospěla, se občas dostane do nezralých stavů, ale dřív nebo později si to uvědomuje a přebírá zodpovědnost, popřípadě i toto vyjádří. Taková žena nachází čím dál větší emocionální stabilitu a nachází přirozené způsoby, jak nechat zářit své ženství i se svými emocemi. Taková žena tvoří.

Vědomou ženou se stáváme tím, že zvědomujeme emocionální obsahy ve své nevědomé mysli. Ty nám život ukazuje v nejrůznějších situacích a s nejrůznějšími lidmi. Někteří lidé mají ze svých emocí a emočních obsahů v sobě strach a kladou velký odpor. Ale o tom tady psát nechci, to by bylo na jiné téma. Jenom zmíním, že dřívější generace emoce moc neřešily, protože potřebovaly přežít. Proto jsme téměř nikdo v dětství nedostali emocionální podporu. Ať už jsme vyrůstali v nefunkční rodině či v milují rodině, téměř všichni jsme si z dětství odnesli nějaké emočně nezpracované bolesti, které čekají na láskyplné přijetí a (od)puštění.

Mýtus 1: "Jsem emocionální, protože jsem žena".

Věta "Jsem emocionální, protože jsem žena", používají některé ženy jako aliby pro svoje způsoby vyjádření emocí. Ve skutečnosti to podle mě často znamená: "Jsem emocionální, protože nestojím ve své ženské síle". V takové chvíli je žena alespoň otevřená a emoce jí pomáhají se do své síly opět dostat. Pokud žena emoce potlačuje a nevnímá, tak také není ve své ženské síle, ale je navíc uzavřená. Já osobně jsem ráda, že jsem žena a vím, že ženský princip má k emocím blíže než mužský. Emoční energie je životní energie, která stále proudí a cyklicky se mění. Emoce jsou cenným darem, pokud k nim přistupujeme tvořivě a bereme za své emoce zodpovědnost. Z vlastní zkušenosti vím, že se to dá naučit.

Mýtus 2: "Muž je povinnen/musí vždy ustát emoce ženy."

Vědomý muž nebere emoce ženy osobně, a proto ji dokáže podržet. Obzvlášť pokud žena vyjadřuje své emoce z úrovně č.4. Ale i vědomý muž potřebuje svůj prostor bez ženských emocí. Tento prostor potřebuje, aby se do své síly znovu a znovu dostával. A vědomá žena to ví. Pokud se ženě nelíbí, že muž neustojí její emoce, doporučuji, aby si položila otázku, zda ona sama své emoce opravdu přijímá. A z jaké úrovně je vyjadřuje?

10 DARŮ EMOCÍ

Emoce obsahují důležité informace a dary. Mohou být přítelem a kompasem v životě. Každá emoce v sobě skrývá své jedinečné poselství, přání a potřeby.

 1. Emoce nás chrání. Emoce jsou totiž často voláním o pomoc a známkou toho, že se psychika snaží uzdravit. Pomáhají nám obnovit zdravou psychiku. 
 2. Emoce nám pomáhaji opět získat bdělost tady a teď, získat plné vědomí sebe sama v těle a tím nám umožňují projasnit mysl.
 3. Emoce jsou důležitou energetickou výživou a vášní pro uskutečňování našich záměrů. Bez emocí nám chybí energie pro naše vize.
 4. Díky emocím se můžeme znovu a znovu dostávat do své celistvé vnitřní rovnováhy a do svého středu.
 5. Bez emocí neumíme rozpoznat manipulaci. Neumíme se ani rozhodovat v důležitých okamžicích. Zdravě uchopené emoce nám pomáhají stanovit si hranice.
 6. Emoce jsou důležitými posly, kteří nesou důležité poselství pro naší další cestu. Skrze emoce může promlouvat i naše intuice.
 7. Jakmile osvobodíme zamrzlou energii emocí v těle a naučíme se změnit svá vnitřní přesvědčení a staré vzorce, získáme velké množství tvůrčí energie, kterou můžeme nasměrovat do realizace hojnosti. Energii emocí můžeme proměnit na tvůrčí energii a žít bohatším životem.
 8. Emoce správně uchopené a pochopené nás vedou k větší celistvosti mysli-srdce-těla-duše.
 9. Skutečnou radost a skutečné štěstí můžeme prožívat jen, když se naučíme přijímat všechny ostatní emoce.
 10. Bez emoční zralosti nezrajeme do moudrosti. Pouze stárneme.
JEDNOTLIVÉ EMOCE       -            3 základní (často nedovolené)

STRACH - volně plynoucí strach probouzí instinkty, intuici a přináší soustředěnost. Strach pomáhá zaměřit pozornost na vnitřní moudrost a zároveň navázat spojení s okolím. Plynoucí strach naslouchá, vnímá a je připravený jednat. Zablokovaný strach se mění v úzkosti, které snižují naši soustředěnost a jasnost myšlení.

Nápomocná otázka: Před čím mě chce strach chránit? Co je potřeba udělat?

SMUTEK - pomáhá léčit duši. Uzemní, utěší, zklidní a pomůže pustit stará pouta. Smutek někdy doprovází pláč. Pláč uvolňuje vnitřní napětí, pomáhá se uvolnit po náročné práci, ztrátě, sebeobětování. Je to univerzální léčivý balzám na duši. Proto si pláč dovolte, kdykoli budete potřebovat.

Nápomocná otázka: Co potřebuji nechat odejít? Co nového potřebuji přivítat?

HNĚV - zdravý hněv stanovuje hranice a umožňuje autentické chování. Pomáhá udržet si sebeúctu. Hněv přichází, aby vás chránil nebo dodal potřebnou sílu k rozhodování a k jednání. Hněv přináší informace o vašich potřebách. Nezdravě vnímaný hněv se stává nebezpečným pro druhé i pro vás.

Nápomocná otázka: Co potřebuji/je zapotřebí chránit? Jaké hodnoty? Jaké potřeby nemám uspokojené? Co je potřeba obnovit? Co potřebuji dělat jinak? + UDĚLAT TO :-).

Nápomocná otázka pro ženy univerzální: CO TEĎ POTŘEBUJI, ABYCH SE OPĚT DOSTALA DO POHODY A HARMONIE ?

Emoce
Citace k emocím: "V 99% situací, kdy jsme naštvaní, nejsme v přítomné okamžiku. Reagujeme totiž na nějaké naše trauma z minulosti, které je stále nevyléčené."    Gabor Maté (lékař, spisovatel, psychoterapeut)
S potlačenými, nevědomými, nepřijatými, zamrzlými nebo naopak příliš rozbouřenými emocemi pracuji s ženami na některých seminářích, ale mnohem více v individuálních terapiích. Právě přes emoce se můžeš s odbornou podporou dostat k tomu, kým skutečně jsi. A následně změnit své podvědomé nastavení a tím změnit i kvalitu svého života a svých vztahů. Více na www.zenauspesnaamilujici.cz

Přeji ti, milá ženo, aby ti tvé emoce pomáhaly vytvářet smysluplný a vědomý život v lásce, ve zdraví a v hojnosti. Aby tě vedly ke správným volbám a činům, které jsou v souladu s tvými hodnotami a životním směřováním.

S láskou Jarmila Šimáčková, trenérka úspěchu a terapeutka