NEBUDU TI NIC BRÁT

vitalita, plnost, krása

aneb přijmi se celá.

Lékaři se snaží zbavit nás symptomů nemoci. Psychologové a psychiatři se nás často snaží zbavit duševních problémů a strachů. Učitelé se snaží „trestat“ známkami za chyby. Rodiče se snaží zbavit nás dětských „móresů“. My sami se u sebe snažíme zbavit svých slabých stránek…. Já ti v terapii nic brát nebudu. Ukážu ti, jak se přijmout úúúplně celá :-).

NIC TI NEBUDU BRÁT. Vše, co máš v sobě i ve svém životě, vytvořila inteligence života, kterou ztělesňuješ. To stejné platí pro ostatní lidi. Některé kvality nazýváme „mužské“, jiné nazýváme „ženské“. Některé jsou pudově zvířecí, dětsky zranitelné nebo spirituálně božské … Všechny tyto části v sobě neseš ve své originální a jedinečné kombinaci. Tato kombinace má schopnost se během života proměňovat.

Je to život sám, kdo v tobě přebývá a dává ti sílu. Je to božská energie, která vede tvoje kroky a pomáhá ti uskutečňovat tvé sny a představy. Ego je důležitým nástrojem, nikoli samozvaným pánem. Je to život sám, který brnká na struny tvého nitra a rozeznívá nejrůznější tóny a vyvolává emoce. Nejrůznější síly jsou ve hře a nabízí mnoho možností pro tvoje reakce a volby. Jsi to však ty, kdo volí ze všech možností. Jsi spolutvůrce.

NEBUDU TI NIC BRÁT. Pomohu ti však rozšířit tvé vědomí, abys viděla další možnosti a příležitosti dosud neviděné. Pomohu ti překročit hranice tvých zažitých návyků a omezených představ. Pomohu ti vidět, že i ty se můžeš otevřít větší hojnosti, lásce, radosti ze života, …

NIC TI NEBUDU BRÁT. „Jen“ ti ukážu hodnotu toho, co v sobě neseš a nevíš o tom. Jsi výjimečná, v srdci nosíš hodně lásky, jsi obdařená smyslem pro krásno i schopností vnášet do všeho moudrost duše. Jenom jsi možná hodně zraněná, v srdci máš bolest a na duši šrámy. A dveře k intuitivní moudrosti či hojnosti jsou otevřené jen částečně či zcela zavřené. Když se na chvíli zastavíš, budeš i teď cítit, že jimi proniká paprsek světla a naděje. Ty však můžeš tyto dveře otevřít mnohem více a do svého života vnést více světla, lásky a pochopení.

NEBUDU TI NIC BRÁT. Naopak, ukážu ti hodnotu toho minulého, abys mohla pustit vše, co tě tíží. Abys mohla tvořit svoji novou kvalitu – kvalitu vztahů, toho, co děláš, zdravého těla a vitality….

NEBUDU TI NIC BRÁT. Ani tvé „mužské“ kvality. Ano, zdravé ženství je měkké, přijímající, laskavé, milující, otevřená náruč, …. Některé ženy mi říkají: „Já jsem asi příliš chlap“. Ale já ti ukážu, že i žena bojovnice zůstává stále ženou ve svých motivech, které jsou ve jménu života a jeho hodnot.

NEBUDU TI NIC BRÁT. Pomohu ti objevit hlubokou hodnotu toho dosavadního a podpořím tě při objevování nových kvalit a při otevírání nových dveří. Témata: pouštět staré, více sebelásky a sebe přijetí, vidět více možností a šancí, více si věřit, dělat „správná rozhodnutí“, žít kvalitní život ve zdraví a radosti, vytvořit partnerský vztah, ve kterém porostete v lásce, dívat se jinýma očima, vychutnávat si život, zvládat strach a rozvíjet odvahu, kultivovat emoce ….

Ukážu ti, že i když jsi bojovnice nebo buduješ kariéru nebo i když nemáš děti apod., stále jsi žena ! Za každým tvým projevem je i poselství, které tvé ženství nese. Žena totiž, když bojuje, tak za lepší život svých dětí, za práva žen a slabších. Žena „karieristka“ chce, ať už vědomě či nevědomě, dokazovat, že i ženy jsou stejně schopné jako muži, protože už se nechce krčit někde v koutku jako její předkyně.

Muž potřebuje kariéru, aby co nejlépe zajistil rodinu, aby byl ten, který mezi všemi získal co nejlepší postavení. Buduje si tím pocit hodnoty jako náhradu za to, že neumí rodit děti jako žena. Na souboj vyzývá, jakmile byla pošpiněna jeho čest. …

NEBUDU TI NIC BRÁT 🙂 Ukážu ti, jak se přijmout postupně úúúúplně celá. Čím více se přijmeš, tím více budeš žít život v radosti, lehkosti a lásce.