ŽENA ÚSPĚŠNÁ A MILUJÍCÍ

                          Celodenní semináře pro ženy většinou v sobotu.                                                    ul. U Kasáren 1298 ve Slaném od 10.00 - 18.15 hod.

  Nejrůznější ženská témata podle aktuálních potřeb zúčastněných žen

Upřesnění programu semináře v nejbližší době.

Součástí semináře bude kromě tance a sdílení:

Dýchání do čaker je jednoduchá technika práce s energií. Je cestou k sobě samému, cestou do života, cestou k Bohu. Pomocí dechu a vědomě vedené pozornosti se rozproudí energie v těle, která má léčivé účinky, podporuje vitalitu i ženské kvality a napojení na vyšší zdroj inspirace.                   

Systemické (rodinné) konstelace umožňují navázat kontakt  s různými aspekty naší psyché a tím přivést do vědomí nevědomé obsahy. Díky tomu můžeme nalézt své místo v životě, prožívat lepší vztahy nejen k sobě samým, ale i k druhým lidem. Vedou k lepšímu,vědomějšímu a plnějšímu životu. Vedou k většímu sebe-přijetí a sebejistotě.

Nejrůznější sebezkušenostní nástroje, jak měnit svoje vnitřní vzorce ....

Ženské kruhy

Co vzít s sebou

Pohodlné oblečení, karimatku a deku, šátek na oči, přezuvky, něco na psaní, lahev na vodu, popř. talisman, nějakou mňamku na stůl hojnosti (ovoce, čokoláda, oříšky, vlastní „udělávku“ ap.), kamarádku 🙂

Kdo jsem

Jako dlouholetá trenérka úspěchu a terapeutka podporuji ženy, aby objevovaly sebe sama, své přednosti a naplňovaly svůj život láskou i hojností. Ráda se dívám na život z různých úhlů pohledu.  Naučila jsem se milovat svoji životní cestu, která mě vede k celistvosti.Ty můžeš také.

obilí srdce

Cena 1200/1100 Kč

Č.ú.pro zaplacení pošlu po přihlášení
Kontakt. Jarmila Šimáčková
Tel.č. 607627518, 
email: jl.siml@centrum.cz

Nejde o to, jak daleko se kdo na cestě nachází, nýbrž, že JE NA CESTĚ :-).                  + Být ženou, která se má ráda.

Šamanské večerní rituály pro ženy ve Slaném 2x měsíčně (středa).