Milá krásná ženo,
na tomto semináři s tématem LASKAVÉ SEBEPŘIJETÍ se
budeme kromě jiného propojovat nejrůznějšími technikami se svým tělem. Více níže.

Těším se na tebe.
S láskou Jarmila

.

ŽENA ÚSPĚŠNÁ A MILUJÍCÍ

Celodenní seminář pro ženy sobota 10. října 2020              ul. U Kasáren 1298 ve Slaném od 10.00 - 18.00 hod.

žena a tělo

TÉMA: LASKAVÉ SEBEPŘIJETÍ

POZNEJ SEBE - zvýšíš své sebevědomí.
PŘIJMI SEBE a své proměny - poznáš, co je sebeláska. 

Seminář s tématem LASKAVÉ SEBEPŘIJETÍ.

Kromě jiného se budeme propojovat nejrůznějšími technikami se svým tělem. Jedině když propojíme mysl, srdce a tělo, můžeme prožívat svůj život i partnerské vztahy hluboce, v harmonii a v hojnosti. V dnešní době svou mysl velmi přetěžujeme. O to více se potřebujeme zastavit, uvolnit, abychom vytvořily prostor pro lásku i pro zázraky. Všechny části - tělo, mysl a srdce - jsou pro náš život důležité. Pokud však přetěžujeme mysl, nejen neustálou duševní prací, ale i stresem a strachem, má naše myšlení tendenci se "zakalovat", tělo oslabovat a ženské kvality se nemohou plně projevit.

Budeš moci také více poznávat sebe sama v souvislosti s emocemi a jejich vyjadřováním. Dále budeš moci najít odpovědi na důležité otázky týkající se tvé jedinečné životní cesty pomocí techniky "Šamanské kolo"......

Tímto seminářem se naladíme na konstelační vlivy ve znamení vah, které budou podporovat naše partnerské i pracovní vztahy. Období blahodárných vlivů nastává již úplňkem ve čtvrtek 1.10. ve 22.05 hodin. Až do 16.10. je to ideální období pro osvobozování se od mylných vzorců a přesvědčení, pro harmonizaci vztahu k sobě i ke svému tělu. Blahodárně nápomocné nám budou náš dech, intuitivní pohyb, láskyplné sebepřijetí za podpory ženské energie v podporujícím kruhu i nejrůznější sebezkušenostní cvičení na semináři pro ženy.

Zároveň se tím připravíme na následující období od 16.10. - 31.10., abychom se mohly otevřít novým začátkům a osobním posunům, ke kterým nás bude toto období vybízet. Tím budeme moci přizvat do našeho života i do vztahů více krásy, souladu a harmonie.

Součástí semináře bude kromě tance a sdílení

Dýchání do čaker je jednoduchá technika práce s energií. Je cestou k sobě samému, cestou do života, cestou k Bohu. Pomocí dechu a vědomě vedené pozornosti se rozproudí energie v těle, která má léčivé účinky, podporuje vitalitu i ženské kvality a napojení na vyšší zdroj inspirace.                   

Systemické (rodinné) konstelace umožňují navázat kontakt  s různými aspekty naší psyché a tím přivést do vědomí nevědomé obsahy. Díky tomu můžeme nalézt své místo v životě, prožívat lepší vztahy nejen k sobě samým, ale i k druhým lidem. Vedou k lepšímu,vědomějšímu a plnějšímu životu. Vedou k většímu sebe-přijetí a sebejistotě.

Nejrůznější sebezkušenostní nástroje, jak měnit svoje vnitřní vzorce ....

Co si vzít s sebou

Pohodlné oblečení, karimatku a deku, šátek na oči, přezuvky, něco na psaní, lahev na vodu, popř. talisman, nějakou mňamku na stůl hojnosti (ovoce, čokoláda, oříšky, vlastní „udělávku“ ap.). Vem i svoji kamarádku 🙂

Kdo jsem

Jako dlouholetá trenérka úspěchu a terapeutka podporuji ženy, aby objevovaly sebe sama, své přednosti a naplňovaly svůj život lá

Cena 800 Kč/ od 5.10. 900 Kč

Č.ú.pro zaplacení pošlu po přihlášení
Kontakt. Jarmila Šimáčková
Tel.č. 607627518, 
email: jl.siml@centrum.cz
srdce

Na semináři pro ženy budeš poznávat, jak to máš uvnitř nastavené ty, milá ženo. Tímto zvědoměním se budeš moci otevřít nové kvalitě ve svém životě, ať už budeš chtít žít v partnerském vztahu či nikoli. Jakmile objevíš některé ztracené části své duše a dovolíš si jít svojí vlastní cestou, zažiješ nový stav vnitřního uvolnění a získáš důvěru ve svoji jedinečnou životní cestu. Dostaneš se do větší vnitřní rovnováhy a tvé vztahy, ať už partnerské nebo jiné, získají novou kvalitu.

Těším se na tebe.
Vše vydezinfikuji :-))
S láskou Jarmila

Další celodenní semináře pro ženy:
soboty 7. listopadu, 12. prosince 2020

POZNEJ SEBE - zvýšíš své sebevědomí. 
PŘIJMI SEBE a své proměny - poznáš, co je sebeláska. 

Další akce pro ženy

MEDITAČNÍ VEČERY PRO ŽENY VE SLANÉM

lichá středa od 7.10. 1x za 14 dní 18.00 - 20 hodin

Nádherné skladby pro spontánní a prožitkový tanec, účinné rezonanční a meditační techniky, relaxační pozice. To vše je zaměřeno na hluboké vnitřní ženské potřeby, harmonizuje ženské tělo, hormonální a imunitní systém v těle a transformuje postoj sama k sobě.... Více na webu - semináře.