Milá krásná ženo,

v době obrovské transformace tě zvu na další seminář pro ženy s tématem ŽIVOT V RADOSTI A LEHKOSTI. Tentokrát SE ZAMĚŘÍME NA SVÉ SRDCE. Jsme-li v srdci, tak se rozpouští naše sklony posuzovat a odsuzovat. Jak poznáme, že jsme skutečně v srdci? Proč i věta: "Asi to tak má být" nemusí přicházet ze srdce? Co je nejběžnější překážkou otevřeného srdce? Je to nepřítomnost lásky sama k sobě a malé sebepřijetí. .......

Tento ženský kruh si užijeme za podpory dalších žen a zajímavých astrologických konstelací. Těším se na tebe.

           S láskou Jarmila

ŽENA ÚSPĚŠNÁ A MILUJÍCÍ

Celodenní seminář pro ženy v sobotu 19. března 2022           ul. U Kasáren 1298 ve Slaném od 10.00 - 18.15 hod.

TÉMA: ŽIVOT V RADOSTI A LEHKOSTI
OTEVŘÍT SRDCE ŽIVOTU.

Jak se opravdu otevřít ve svém srdci.
Abychom mohli vnést více lehkosti, radosti a potešení do svého života, potřebujeme zvýšit úroveň svého vědomí a posunout se do srdce. Dnešní svět potřebuje mnohem více lidí, kteří zvýší úroveň vědomí na úroveň srdce a projasní mysl. (pokračování níže)
POZNEJ SEBE - zvýšíš své sebevědomí.
PŘIJMI SEBE a své proměny - poznáš, co je sebeláska. 

Semináře s tématem ŽIVOT V RADOSTI A LEHKOSTI.
Jak zůstat v srdci i v náročných životních situacích.

Abychom mohli vnést více lehkosti, radosti a potešení do svého života, potřebujeme zvýšit úroveň svého vědomí a posunout se do srdce. Dnešní svět potřebuje mnohem více lidí, kteří zvýší úroveň vědomí na úroveň srdce a projasní mysl. S tím souvisí rozpuštění blokujících vnitřních vzorců.

V dnešní době mnoho lidí reaguje z úrovně strachu, vzteku, bezmoci, věří nepravdám nebo nevěří už vůbec nikomu a ničemu. Cítit jakoukoli emoci je lidsky přirozené a rozhodně tímto nenabádám k potlačování emocí, naopak je potřeba umět číst jejich poselství.

Pokud totiž do emocí padáme (třebas i nevědomě), tak se naše myl zatemňuje a srdce uzavírá. Nejsme schopní vnímat druhé lidi ani rozlišovat pravdu od lží. Reagujeme tzv. z 2. a 3. čakry, stojíme si jen na své osobní "pravdě", oddělujeme se od druhých a neumíme se napojit z nadhledu na vyšší pravdu celku.

Nejen, že bohužel tímto přiléváme "olej do ohně", ale i my sami se oslabujeme a naše úroveň vědomí dostává sestupnou tendenci místo abychom stoupali do srdce, kde můžeme najít vnitřní mír (důležité i pro mír ve světě), ale i srdnatost (odvaha cenit si a bránit svobodu) 
POZNEJ SEBE - zvýšíš své sebevědomí. 

PŘIJMI SEBE a své proměny - poznáš, co je sebeláska. 

Jak vnímáš svůj život? Jak prožíváš tuto nelehkou dobu? Poznáš, kdy jsi skutečně v srdci a kdy ne? Jseš si vědoma, kdy své srdce uzavíráš a na jaký podnět? Máš k dispozici zdroje, které ti umožňují posunout své vědomí na vyšší úroveň? Které to jsou konkrétně? Nacházíš místo vnitřního míru nebo se naopak cítíš úplně rozhozená a nevíš čemu a komu věřit? Umíš rozzářit přirozené světlo ve svém srdci a šířit ho do svého těla, do svého života i k druhým lidem? Nebo na tebe dopadá nejrůznější tíha a pocit bezmocnosti?
Chceš na všechny tyto otázky najít odpověď? Chceš posunout kvalitu života na jinou úroveň a tím přispět ke změně, kterou si tolik přeješ? Pak jsi vítaná na semináři pro ženy.

Jak žít život v radosti a lehkosti bytí, bude tématem (tohoto) i příštích seminářů pro ženy. V březnu se propojíme se svým srdcemi a poznáme v osobním prožitku, o čem to opravdu je 🙂

V náročných časech se často ozývají vnitřní části, které jsme na cestě životem ztratili nebo jinak vyloučili. Když se začnou ozývat, objevují se emoce, s kterými si nevíme rady a často nás úplně pohltí. Tím, že se naučíš dostávat do své síly v srdci, můžeš v sobě mnohé poléčit a následně si více věřit v nacházení pravdy i smysluplných řešení - i v náročných situacích.

Čím více poskladáš svoji celistvost a přijmeš své ztracené části, tím více budeš prožívat život v radosti a lehkosti bez ohledu na svůj věk i okolnosti.

Tato doba je opravdu náročná, zároveń přináší nové příležitosti a šance posunout se    na novou úroveň vědomí a tím i na novou úroveň kvality života. 

Žijeme v době velké transformace, která nás přímo vybízí, abychom své vědomí      rozšířili. Je na nás, zda budeme této vnitřní proměně klást odpor a podvolíme se svým strachům nebo zda tuto velkou šanci rozpoznáme a využijeme.

Na semináři se budeme propojovat se srdcem a díky tomu budeme také  "čarovat" a tvořit :-).

Více k semináři níže. 

Těším se na tebe.
S láskou Jarmila

Součástí semináře bude kromě tance, sdílení a praktických cvičení

Dýchání do čaker je jednoduchá technika práce s energií. Je cestou k sobě samému, cestou do života, cestou k Bohu. Pomocí dechu a vědomě vedené pozornosti se rozproudí energie v těle, která má léčivé účinky, podporuje vitalitu i ženské kvality a napojení na vyšší zdroj inspirace.                   

Systemické (rodinné) konstelace umožňují navázat kontakt  s různými aspekty naší psyché a tím přivést do vědomí nevědomé obsahy. Díky tomu můžeme nalézt své místo v životě, prožívat lepší vztahy nejen k sobě samým, ale i k druhým lidem. Vedou k lepšímu,vědomějšímu a plnějšímu životu. Vedou k většímu sebe-přijetí a sebejistotě.

Nejrůznější sebezkušenostní nástroje, jak měnit svoje vnitřní vzorce ....

Nemusíme být dokonalé, abychom mohly prožívat radost ze svého života. Pro ženu je mnohem důležitější než kolik toho udělá a stihne, jak se u toho cítí a zda prožívá potěšení. Na to, abychom mohly rozvinout svůj ženský potenciál, se musíme umět uzemnit, uvolnit a dostat se z hlavy do srdce a do těla a cítit. Sladit mysl - srdce - tělo. Rozšířit své vědomí. Vyčistit svou "řeku" (viz počtení úplně dole). 

Seminář s tématem ŽIJU ŽIVOT V RADOSTI A LEHKOSTI.
Čím více světla a vědomí přivedeš do svého nevědomí, tím více rozvineš kvalitu svého vyzařování i své skutečné sebe-vědomí. Čím více se znáš, tím lépe se vyrovnáváš se vším, co život přinese. Naučíš se milovat svou ženskou emocionalitu a její dary, aniž bys musela do emocí padat, uzavírat se před nimi nebo ja na někoho odhazovat. Jakmile se naučíš spojit se svoji hloubkou v lásce, najdeš vše, co potřebuješ pro život v radosti, lehkosti, lásce a hojnosti.

Mám pro vás krásná cvičení, rituály a meditace, která potěší ženskou duši a harmonizují energetické čakry v těle. Uvědomíš si svá přesvědčení i to, která ti slouží a která tě blokují v tvé autenticitě, spokojenosti a prožívání lásky. Využiješ nádherný čas pro zastavení se a uvědomění KDO JSI V HLOUBI SVÉ DUŠE. Pojď si užít své láskyplné bytí za podpory malého kruhu žen. Pojď poznávat své další části.
POZNEJ KDO JSI na hlubší úrovni a rozšiř své vědomí. Sestup z hlavy do srdce a do těla. Žij v souladu MYSL + SRDCE + TĚLO = CELISTVOST.

Co si vzít s sebou
Pohodlné oblečení, karimatku a deku, šátek na oči, přezuvky, něco na psaní, lahev na vodu, popř. talisman, nějakou mňamku na stůl hojnosti (ovoce, čokoláda, oříšky, vlastní „udělávku“ ap.). Vem i svoji kamarádku 🙂
Kdo jsem
Jako dlouholetá trenérka úspěchu a terapeutka podporuji ženy, aby objevovaly sebe sama, své přednosti a naplňovaly svůj život láskou i hojností. Propojuji různá učení a metody, které vedou k většímu sebevědomí ..............
Cena 900 Kč (platba předem do 15.3. storno 300 Kč), potom 1000 Kč  TENTOKRÁT PŮJDE 50% NA UKRAJINU 
Č.ú.pro zaplacení pošlu po přihlášení
Kontakt. Jarmila Šimáčková
Tel.č. 607627518, 
email: jl.siml@centrum.cz
meditace srdce

Další celodenní semináře pro ženy:
Velký pátek 15.4.2022

Další akce pro ženy

MEDITAČNÍ VEČERY PRO ŽENY VE SLANÉM

které podporují současnou transformaci

Čtvrtky 1x za 14 dní 17.45 - 20 hodin

Nádherné skladby pro spontánní a prožitkový tanec, účinné rezonanční a meditační techniky, relaxační pozice. To vše je zaměřeno na hluboké vnitřní ženské potřeby, harmonizuje ženské tělo, hormonální a imunitní systém v těle a transformuje postoj sama k sobě.... Více na webu - semináře.

Příští večerní meditace čtvrtek 5.5.2022

POČTENÍ - Z MÉHO DENÍKU

Co to vlastně znamená, být ve svém srdci?

I když jsme lidé chybující, tak muž, který je v srdci, neznásilní ženu. Žena, která je opravdu v srdci, nemanipuluje a nepohrdá mužem. Člověk, který je v srdci, nevolí extrémistické vůdce. Lidé, kteří jsou skutečně v srdci, nebudou okupovat cizí území ani nebudou okupaci schvalovat a podporovat. Lidé, kteří jsou v srdci, si umí stanovit hranice a nenechají si ubližovat. .....

Co to vlastně je být ve svém srdci? Často slyším: "Nech se vést svým pocitem" a přitom cítím, že ta věta opět vychází z naší hlavy. Chceme to nejlepší pro své děti, pokud však jsme v srdci, víme, co je pro ně dobré a nepotřebujeme poučky a návody. Ty jdou z hlavy. ....

Co to tedy znamená, být v srdci skutečně? A jak se do srdce navracet, když se začneme uzavírat, protože nás něco zabolelo nebo je toho na nás už moc?

Svět potřebuje co nejvíce lidí, kteří jsou ve svém srdci. Pokud budeš ve svém srdci, nebudeš potřebovat žádné poučky, co je pravda a co ne. Pokud budeš ve svém srdci, budeš vědět, co je správně a nebudeš si nic nalhávat ani žít v iluzi. ....

Co to tedy znamená, být ve svém srdci?

Více na semináři 🙂

VYČISTI SVOU ŘEKU

Náš život je jako plynoucí řeka. Každá řeka má své břehy, svoji hloubku, své etapy od pramene, přes rychlý tok s peřejemi až po klidné plynutí. Každá řeka teče do moře. Každá řeka řeka teče nějakou zajímavou krajinou a když je čistá, tak je v ní aktivní život.

V naší kultuře jsme si zvykli příliš ovládat svou řeku a bojovat s její přirozeností. Dovolíme, abychom do své řeky vypouštěli toxiny, které řeku a její přirozený život ničí. Zvykli jsme si kritizovat její jedinečnost. Tím vším se naše řeka zanesla. Zanesla se bahnem a nejrůznějšími toxiny.

Místo abychom svou řeku vyčistili, tak svádíme s jejím proudem boj. Někdy zdánlivě vyhráváme, jindy očekáváme někoho, kdo nás zachrání. Postupně je život v řece oslabován. Je oslabována láska, naše vztahy, naše vášeň, naše sny, naše svoboda, naše naděje, ale i naše sebeúcta.

Pojďme svou řeku vyčistit, ať je opět plná života, radosti a vášně. Pojďme svou řeku vyčistit od mentální i emocionální zátěže.
                                                                                                       z mého deníku

Více na semináři nebo při individuální transformaci

POZNEJ SEBE - zvýšíš své sebevědomí. 
PŘIJMI SEBE a své proměny - poznáš, co je sebeláska. 
Možná chceš "čistit svoji řeku" raději individuálně a více do hloubky.
Více info na www.zenauspesnaamilujici.cz/individualni-podpora/