JAK SE DOSTALA OPĚT KE SVÉ VNITŘNÍ SÍLE - názorný příběh

 

Mám zmeškaný hovor, a tak ji volám zpátky. Má potřebu sdílet, protože se dostala do náročné situace. Zajímám se a nechávám ji mluvit. Jen občas něco dodám, abych ji podpořila v dalším sdílení. Vytvářím energetické pole bezpečí, aby její vnitřní transformace mohla probíhat. A hlavně naslouchám. Víc není třeba.

 

Nepotřebuje žádné řešení. Potřebuje opět uvěřit, že to i tentokrát zvládne. Mluví žensky, tzn. mluví, aby si to sama v sobě všechno poskládala a dávalo jí to hlubší smysl a mohla vše vidět v širších souvislostech. Energie v jejich slovech úžasně plyne a já vnímám, jak se tato energie mění. Prvotní přirozený šok z nečekaného zvratu v jejím životě se pomalu rozpouští. Připomíná si, jak je i v takto náročné situaci autentická a jak komunikuje ze srdce, i když nová nečekaná situace na chvíli zatřásla její sebejistotou. Jen na chvíli. Mluví…, její energie teče…, já naslouchám a vnímám její vnitřní proměnu… Krásnou proměnu.

 

Už je zase ve své přirozené síle a nachází si vlastní řešení. Rozšiřuje své uvědomění a má najednou pocit, že je to vlastně dobře. Cítí se požehnaná. Vím, že to zvládne. Dodávám jen pár povzbuzujících slov a rozloučíme se. Mám radost, že jsem mohla přispět k této krásné transformaci a cítím se také obohacena. Mám ji moc ráda a vím, že ona mě taky. A hlavně vím, že se naučila mít ráda sama sebe, a že je na své vlastní cestě. Ať jí Bůh žehná.

 

Přijmout svoji zranitelnost a ukázat ji druhým vyžaduje velkou vnitřní sílu. Pokud ji nemáme, může nás to v interakci s druhými lidmi velmi ničit. Proto chápu, když se lidé obrní, aby tolik necítili. Aby necítili svoji zranitelnou lidskou slabost. Je to přirozený obranný mechanismus, který nás chrání před velkým zraněním. Platíme však za to velkou cenu tím, že nemůžeme prožívat život naplno, a že se naše životní energie zastavuje, znehodnocuje, vytváří bloky. Pokud se ke své vnitřní síle dostaneme, můžeme být více autentičtí (nemá nic společného s tím, když někdo říká, co si zamane nebo s hysterií). A i když přijdou náročné lekce, víme, že nás mohou dostat k vysněným cílům, můžeme proto zůstat v plynutí, ve spojení s vnitřní silou a nechat se s důvěrou vést přesně tak, jak to probíhalo ve zmíněném příkladu.

 

Jsem průvodkyní na cestě k osobní vnitřní síle. „Dávám“ k dispozici energetické pole, které umožňuje transformaci. A k tomu přidávám svoji podporu.

 

ŽIVOT MŮŽE BÝT KRÁSNÝ SE VŠEMI JEHO VRCHOLY I PÁDY 🙂 

Jarmila Šimáčková