Milá krásná ženo,

také již toužíš po tom, aby ses konečně pořádně nadechla a vnesla do svého života více svobody, lásky, kontaktu s blízkými? Opět se sejít se stejně smýšlejícími ženami, přirozeně sdílet a zažít léčivý účinek obejmutí?Prozářit v tomto ženském kruhu své srdce, posílit laskavé sebepřijetí a vnést do svého života více světla a nové tvořivosti? Už máš dost všech těch on-line akcí a meetingů? A i když víš, že mnohé ulehčují a zefektivňují, tak si uvědomuješ, že srdečné objetí nenahradí?

Potom je tento seminář i pro tebe, milá krásná ženo.

Těším se na tebe.
S láskou Jarmila

Na konci najdeš informaci o čipu proti covidu.

.

ŽENA ÚSPĚŠNÁ A MILUJÍCÍ

Celodenní seminář pro ženy v sobotu 17.dubna 2021      ul. U Kasáren 1298 ve Slaném od 10.00 - 18.15 hod.

žena radost

TÉMA: Propojení mysli, srdce a těla

Ženské umění dostávat se do rovnováhy

POZNEJ SEBE - zvýšíš své sebevědomí.
PŘIJMI SEBE a své proměny - poznáš, co je sebeláska. 

Seminář s tématem PROPOJENÍ MYSLI, SRDCE A TĚLA

nám umožní, abychom mohli lépe projít současnou globální transformací, ke které nás všechny vyšší síla vyzývá. Mnozí ztrácí pevnou půdu pod nohama, podléhají emocím, které ventilují ven na své blízké nebo na politickou garnituru, aniž by tyto ventily cokoli měnily.

Přitom právě ke změně jsme vyzýváni. Ke změně svého myšlení, způsobů zacházení s emocemi, ke změně životního stylu, ke změně, jak utváříme své vztahy, ke změně v přístupu k přírodě, ke změně svého vztahu k sobě i k druhým.

Mužský i ženský princip prochází velikou změnou a leckdy nevíme, jak to správně a zdravě uchopit. Naše navyklé vzorce a přijaté hodnoty jsou otřásány v základech.

Ženský princip není jen o sebelásce a laskavém sebepřijetí, i když tyto kvality tvoří velmi důležitý pevný základ, který nám umožňuje, abychom rozvíjeli svůj potenciál a své plody dávali celku. Mnohdy jsme však uvízli v "dětských botičkách", jak říká jeden z mých velkých učitelů W. Nelles. Potřebujeme emocionálně dospět.

Abychom mohli opravdu otevřít svá srdce namísto toho, že budeme v jakési sebeobraně pouze ventilovat své vnitřní napětí, která dnešní doba hromadně posiluje, musíme se naučit vnitřně stabilizovat. Potřebujeme se naučit získávat znovu a znovu vnitřní stabilitu a flexibilitu zároveň, potřebujeme se umět propojit se svými emocemi, místo abychom je nezdravě potlačovali nebo naopak pouze ventilovali.

Právě proto, že nám chybí mnohá rozptýlení, která nám byla odebrána, že nám chybí práce, která nás duševně vyživovala, že je nám odebírána sociální blízkost, jsme často osekáváni svými strachy, úzkostmi, nejistotou ap. úlně na dřeň.

Cítím veliký soucit s těmi, kteří jsou nejvíce postihováni, zároveń si uvědomuji, že většina potřebujeme posílit svoji osobní vnitřní stabilitu, využít současnou situaci k projasnění některých nevědomých stínů a s laskavým sebepřijetím je obejmout.

Potřebujeme se naučit pracovat se svým záměrem, abychom opět mohli nejen vidět světlo na konci tunelu, ale s novou odvahou a důvěrou se vydat na svou další cestu do nové budoucnosti.

 

Seminář s tématem PROPOJENÍ MYSLI, SRDCE A TĚLA

Zdravé silné kořeny nám umožní nechat svoji "korunu" naplno rozvinout a vykvést. Zdravé uchopení emocí nám umožní, abychom měli více vitality. Správné uchopení záměru nám umožní efektivněji uskutečnovat své poslání. Otevření srdce a laskavé sebepřijetí nám umožní přijmout sebe, svoji zranitelnost, své stíny a svoji životní cestu.

A právě na toto se na semináři zaměříme 🙂

Zažiješ velmi zajímavá praktická a sebezkušenostní cvičení, která tě povedou na novou úroveň sebeuvědomění. A to vše za podpory malé skupiny žen podobně naladěných. Tento rok 2021, ačkoli je opravdu velmi podivný, může být stále ještě tím nejlepší rokem doposud nebo alespoń důležitou branou do tvé skvělé budoucnosti. 

Součástí semináře bude kromě tance, sdílení a praktických cvičení

Dýchání do čaker je jednoduchá technika práce s energií. Je cestou k sobě samému, cestou do života, cestou k Bohu. Pomocí dechu a vědomě vedené pozornosti se rozproudí energie v těle, která má léčivé účinky, podporuje vitalitu i ženské kvality a napojení na vyšší zdroj inspirace.                   

Systemické (rodinné) konstelace umožňují navázat kontakt  s různými aspekty naší psyché a tím přivést do vědomí nevědomé obsahy. Díky tomu můžeme nalézt své místo v životě, prožívat lepší vztahy nejen k sobě samým, ale i k druhým lidem. Vedou k lepšímu,vědomějšímu a plnějšímu životu. Vedou k většímu sebe-přijetí a sebejistotě.

Nejrůznější sebezkušenostní nástroje, jak měnit svoje vnitřní vzorce ....

Co si vzít s sebou

Pohodlné oblečení, karimatku a deku, šátek na oči, přezuvky, něco na psaní, lahev na vodu, popř. talisman, nějakou mňamku na stůl hojnosti (ovoce, čokoláda, oříšky, vlastní „udělávku“ ap.). Vem i svoji kamarádku 🙂

Kdo jsem

Jako dlouholetá trenérka úspěchu a terapeutka podporuji ženy, aby objevovaly sebe sama, své přednosti a naplňovaly svůj život láskou i hojností. Propojuji různá učení a metody, které vedou k většímu sebevědomí ..............

Cena 800 Kč/ od 12.4. 900 Kč

Č.ú.pro zaplacení pošlu po přihlášení
Kontakt. Jarmila Šimáčková
Tel.č. 607627518, 
email: jl.siml@centrum.cz
srdce

INFORMACE K ČIPU PROTI COVIDU

Již několik měsíců používám čip proti covidu (metoda biorezonence), který mám umístěný na těle a mohu se v pohodě i sprchovat. Každý měsíc ho měním za nový. Pokud se budeš chtít zúčastnit semináře 17.4., je důležité, abys byla zdravotně v pohodě.

Pokud máš zájem o více informací o tomto čipu a kontakt, jdi na tránky Martina Rubínová. Čip je za 200 Kč na měsíc a Martina ho posílá i poštou (celkem 226 Kč)

Jarmila

Další celodenní semináře pro ženy:
sobota 22. května 2021

POZNEJ SEBE - zvýšíš své sebevědomí. 
PŘIJMI SEBE a své proměny - poznáš, co je sebeláska. 

Další akce pro ženy

MEDITAČNÍ VEČERY PRO ŽENY VE SLANÉM

Čtvrtky 1x za 14 dní 18.00 - 20 hodin

Nádherné skladby pro spontánní a prožitkový tanec, účinné rezonanční a meditační techniky, relaxační pozice. To vše je zaměřeno na hluboké vnitřní ženské potřeby, harmonizuje ženské tělo, hormonální a imunitní systém v těle a transformuje postoj sama k sobě.... Více na webu - semináře.