Milá krásná ženo,
minulý seminář zaměřený na vztahy (včetně vztahu k sobě) přinesl zúčastněným ženám mnoho inspirace, aha momentů, naděje a také vnitřní proměnu. Proto budu v tématu vztahů pokračovat, i když to zaměřím na nové věci, například na schopnost říci "ne" a stanovení si vlastních hranic v partnerských vztazích i v životě. A také na to, jak si v partnerském vztahu vytvořit zdravý prostor pro svůj rozvoj ...

ŽENA ÚSPĚŠNÁ A MILUJÍCÍ

                          Celodenní seminář pro ženy v neděli 15.3. 2020                                                  ul. U Kasáren 1298 ve Slaném od 10.00 - 18.15 hod.

žena radost

  SEBEVĚDOMÁ ŽENA

Jak se propojit se svojí vnitřní podstatou. Potkat se se ŽENOU, která je ukryta hluboko v tobě. A setkat se v její plné kráse, síle a radosti. Zdravě sebevědomá žena žije život naplno, ví co chce a co potřebuje. Umí obejmout svoji  zranitelnost a jedná z vnitřní síly svého srdce. Svůj život tvoří vědomě ....

Součástí semináře bude kromě spontánního tance a sdílení:
Dýchání do čaker je jednoduchá technika práce s energií. Je cestou k sobě samému, cestou do života, cestou k Bohu. Pomocí dechu a vědomě vedené pozornosti se rozproudí energie v těle, která má léčivé účinky, podporuje vitalitu i ženské kvality a napojení na vyšší zdroj inspirace.                    Systemické (rodinné) konstelace umožňují navázat kontakt  s různými aspekty naší psyché a tím přivést do vědomí nevědomé obsahy. Díky tomu můžeme nalézt své místo v životě, prožívat lepší vztahy nejen k sobě samým, ale i k druhým lidem. Vedou k lepšímu,vědomějšímu a plnějšímu životu. Vedou k většímu sebe-přijetí a sebejistotě.
Nejrůznější sebezkušenostní nástroje, jak měnit svoje vnitřní vzorce ....

Co vzít s sebou

Pohodlné oblečení, karimatku a deku, šátek na oči, přezuvky, něco na psaní, lahev na vodu, popř. talisman, nějakou mňamku na stůl hojnosti (ovoce, čokoláda, oříšky, vlastní „udělávku“ ap.), kamarádku 🙂

Kdo jsem

Jako dlouholetá trenérka úspěchu a terapeutka podporuji ženy, aby objevovaly sebe sama, své přednosti a naplňovaly svůj život láskou i hojností. Ráda se dívám na život z různých úhlů pohledu.  Naučila jsem se milovat svoji životní cestu, která mě vede k celistvosti.Ty můžeš také.

Cena 800 Kč                    od 9.3.2020 900 Kč

Č.ú.pro zaplacení pošlu po přihlášení
Kontakt. Jarmila Šimáčková
Tel.č. 607627518, 
email: jl.siml@centrum.cz

Nejde o to, jak daleko se kdo na cestě nachází, nýbrž, že JE NA CESTĚ :-).                  + Být ženou, která se má ráda.

Od září 2019 úterní večery pro ženy v CENTRU TARA Kladno.  ÚPLNÁ NOVINKA - MEDITACE MOHENDŽODÁRO !!!
Bližší informace v úvodu nebo na www.centrum-tara.cz