Semináře pro ženy

"Žena úspěšná a milující"

Pro ženy, které chtějí poznávat, kdo jsou v hloubi své duše a prožívat více lásky.

Moje cesta k seminářům pro ženy.

Čím jsem starší, tím více si užívám života a svého ženství se vším, co k němu patří. Svoji přirozenou ženskost jsem v sobě měla vždycky, jen jsem ji nevyživovala, nedoceňovala, nežila vědomě. Nebyla jsem si plně vědomá ženských darů, hodnoty i mocné síly, kterou v sobě každá žena nese. Mnohem více jsem se, jako mnoho jiných žen, zaměřovala na vzdělání, na rozvoj svých schopností a na dosažení rovnoprávného postavení v „mužském„ světě, aniž bych pořádně věděla, co vlastně chci.  ......

............ Tím, že jsem začala uplatňovat myšlenku: „Úcta k sobě budiž naše první přikázání“, jsem začala více vidět a s úctou přijímat jedinečnost druhých lidí….......  Na své cestě potkávám ženy a naslouchám jejich srdcím. Jejich srdce je často plné bolesti, jako bylo moje kdysi. Je plné touhy po lásce, po naplněném vztahu s partnerem, plné různých emocí i vzteku, plné touhy i bezradnosti. Zároveň je plné lásky a vnitřní ženské síly. A to mě přivedlo k mému poslání – individuální podpora a skupinové semináře  pro ženy. Pro ženy, které hledají některou ze svých ztracených částí. Pro ženy, které chtějí opět zářit ze svého  nitra. ....

Moje cesta k seminářům pro ženy.

... Přesto mi něco chybělo. NA SVÉ CESTĚ JSEM ZTRATILA KUS SEBE, KUS SVÉHO ŽENSTVÍ. .....................…....... Je to již více než 25 let, co jsem začala svoji ztracenou část svého ženství vědomě znovu probouzet a zvát do svého každodenního života. ......... 

NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘE A VEČERY PRO ŽENY

Sobota 30. září 2023 

PŘEPIS LIMBICKÉHO OTISKU

vnitřní dítě

V rámci semináře pro ženy.

Seminář min. 1x do roka 

Život v radosti a lehkosti

vnitřní dítě

 Přepis limbického otisku pro ženy

Středy 1x za 14 dní

ŠAMANSKÉ RITUÁLY pro ženy

indiánka

Prohlubování ženské moudrosti ...

Příležitostně

MEDITACE MOHENDŽODÁRO

Laskavé sebepřijetí

Podporuje laskavé sebepřijetí....

Další termíny v roce 2023

  • Sobota 30.9. 2023 Slaný SEMINÁŘ PRO ŽENY 10.00 - 18.15 hod.
  • Středa 4.10..2023 17.45 - 20.15 h. Slaný ŠAMANSKÉ RITUÁLY PRO ŽENY
  • Středa 18.10.2023 17.45 - 20.15 h. Slaný ŠAMANSKÉ RITUÁLY PRO ŽENY
  • Úterý 31.10.2023 17.45 - 20.15 h. Slaný ŠAMANSKÉ RITUÁLY PRO ŽENY
  • Sobota 11.11. 2023 Slaný SEMINÁŘ PRO ŽENY 10.00 - 18.15 hod.
  • Středa 15.11.2023 17.45 - 20.15 h. Slaný ŠAMANSKÉ RITUÁLY PRO ŽENY
  • Středa 6.12.2023 17.45 - 20.15 h. Slaný ŠAMANSKÉ RITUÁLY PRO ŽENY
  • Sobota 9.12. 2023 Slaný SEMINÁŘ PRO ŽENY 10.00 - 18.15 hod.
  • Středa 20.12.2023 17.45 - 20.15 h. Slaný ŠAMANSKÉ RITUÁLY PRO ŽENY
Součástí seminářů pro ženy jsou:

OSHO meditace (např. dýchání do čaker nebo Kundalini m.). Rodinné a systemické konstelace. Nejrůznější prožitková cvičení. Semináře jsou tématicky zaměřené, ale mohou se v nich objevit i ostatní témata podle potřeb zúčastněných žen.

VEČERNÍ POHYBOVÉ MEDITACE PRO ŽENY

Meditace Mohendžodáro se skládají z devíti zajímavých meditací, z nichž každá je zaměřena na určitou hlubokou vnitřní potřebu ženy. Tento ucelený systém posiluje ženství, osobní rozvoj a transformaci ženy. 

Nádherné skladby pro spontánní a prožitkový tanec. Blahodárná cvičení. Účinné meditační techniky s použitím muder, relaxační pozice....

Ve Slaném 2x měsíčně středa 17.45 - 20 hodin. Adresa: U Kasáren 1298, 27401 Slaný.

Přihlášení na tel.č. 607627518, platba 300 Kč na místě.

Cyklus 5 meditací - hluboké potřeby ženy

Meditace Tvořivé dětství pomáhá doprožívat potřeby dětství, léčí vnitřní dítě a podporuje tvořivost, schopnost intuice a objevovat nové věci.

Meditace Laskavé sebepřijetí rozvíjí nejdůležitější vztah a to je vztah k sobě, který je základem i pro vztah partnerský. Otevírá schopnost citového vyjadřování a vědomí své sebehodnoty.

Meditace Imunitní posílení podporuje životní sílu a imunitu. Ulehčuje tkáním a podporuje sebeléčebné a regenerační schopnosti organismu.

Meditace Umění se prosadit učí nenechat se odradit vlastními chybami. Podporuje schopnost se prosadit a poznat sebe sama. Odstraňuje existenční nejistotu. Má pozitivní účinek na srdce.

Meditace otevření se intimitě deprogramuje strachy týkající se intimity, léčí ztuhlé tělo, které je pod vlivem různých emocionálních zranění. Otevírá cestu k autentičnosti a přirozenosti.

Pokročilé 4 meditace jdou více do hloubky

Meditace Pořádek v životě léčí chaos a nejistotu v životě. Přepisuje minulost a její negativní vliv na současnost. Otevírá cestu k pozitivní budoucnosti.

Meditace Otevřené božství působí jako lék na přehnaný shon, čistí ledviny a podporuje schopnost odevzdání. Podporuje vnitřní svobodu a učí vnitřní moudrosti.

Meditace Vědomé bytí je esencí všech meditací. Je to klidná technika, která rezonuje hluboko v podvědomí i nevědomí. Otevírá do prázdnoty a tím k přijímání nových věcí.

Meditace Šťastné mateřství ladí ženu na přirozený instinkt a vědomé prožívání hlubokých emocí spojených s aspektem matky. Zvyšuje ženskou citlivost i vnitřní sílu. Podporuje hormonální rovnováhu.

 

Meditace Mohendžodáro se skládají z devíti aktivních meditací, z nichž každá je zaměřena na určitou hlubokou vnitřní potřebu ženy. Mají omlazující a hluboce uvolňující účinek a pozitivní dopad na hormonální systém v těle. Laskavou formou rozvíjí ženské vlastnosti a tvořivou ženskou sílu. Transformační prvek hudby násobí účinek techniky. Objevte svou vášeň, sílu a radost a osvoboďte se od negativních zkušeností. Vhodné pro každou ženu.

Autor meditací: Ing. Igor Samotný, Meditační centrum Lažánky

Mentorka meditací: Jarmila Šimáčková

DALŠÍ TÉMATA  SEMINÁŘŮ PRO ŽENY

Tělo ženy

Radost, potěšení a sebepřijetí

Tělo je příbytkem naší důše a péčí o tělo mu vyjadřujeme svou úctu a podporu. Vnímaní pocitů v těle a sebepřijetí je důležitým předpokladem, abychom mohly prožívat potěšení ve vztahu i v životě vůbec. ...

Jak probudit radost a tvořivost vnitřního dítěte

Stejně jako každá žena potřebuje ke štěstí vidět, že je i její dítě šťastné, potřebuje i každá žena cítit, že je šťastné její vlastní "vnitřní dítě". To vyžaduje, aby byla ke své zranitelné vnitřní části vnímavá, laskavá a objímající. Aby byla jako žena dospělá. Teprve pak se její vnitřní dítě bude cítit v bezpečí a plné důvěry, že vše dobře dopadne. Pojďme poléčit vlastní vnitřní zranitelnost a zraněnost a obnovit sebedůvěru ...

Uzemnění

Zdravé kořeny a vnitřní síla

Všechny bytosti touží po světle a všechny tam směřují. Stačí vnímat květiny i stromy. Pokud se chci otevírat více a více do světla, potřebuji více a více zapouštět kořeny - zdravé kořeny. Potřebuji se pravidelně uzemňovat, jinak mě světlo "oslní" a ztratím stabilitu. Proto je potřeba "pracovat" s první až třetí čakrou a umět se spojit s Velkou Matkou, která poskytuje nejen výživu, ale i stabilitu a podporu v těžkých životních situacích. ...

Ženské emoce

Dary obsažené v emocích

Emoce jsou důležitou součástí života, dodávají mu šťávu. Emoce v sobě nesou důležitou informaci i velký náboj energie. Mohou nás ničit stejně jako povodeň nebo velký požár. Můžou však být také zdrojem inspirace, kreativity a síly. Záleží, jak s nimi budeme zacházet a jaká je míra našeho sebepřijetí. ...

Dary tvé vnitřní čarodějky

Objev vnitřní čarodějku a její léčivou hloubku. Každá žena je ve své hloubi čarodějka. Jen některá to ví a jiná "zapomněla". Nejdříve se projevuje v menstruaci, při porodu, v ženské kreativitě nebo v sociálních dovednostech. Po 40 a s přechodem se hlásí ke slovu v dalších podobách. Bohužel mnoho žen tuto kvalitu v sobě zadupe nejrůznějšími léky či závislostmi, protože tato transformace nebývá bez podpory jednoduchá. Hodná holka čarodějku odmítá a mrcha ji zneužívá. Jde to i jinak :-). ...

vnitřní muž a vnitřní žena

Skrze vztahy sama k sobě

Spolupráce levé a pravé hemisféry nás vede k poznání pravdy. Sexuální partnerství jako potěšení i jako cesta k vlastní celistvosti a harmonii. Jakmile v sobě zdravě propojíme ženský a mužský princip, probudíme a rozvineme vlastní kreativitu a plodnost v nejrůznějších rovinách. A partnerské vztahy posuneme na kvalitativně jinou rovinu. ...

Sny a cíle ženy

Jak žít život svých snů

Tímto seminářem pro ženy začínám každý nový rok, abychom se hezky žensky naladily na vibrace nového roku a mohly využít možnosti, které nový rok v sobě nese. Abychom mohly podpořit rozvoj jedinečného potenciálu v každé z nás, který se chce s každým novým rokem nově projevit, rozvinout a kvést. ..

Hojnost v životě ženy

I žena se může cítit úspěšná, zůstat ženou a žít s pocitem hojnosti. I když pro ni mají tyto pojmy často jiný význam a zabarvení než u muže, jsou důležitou částí jejího života. Jaké druhy hojnosti můžeš zvát do svého života a na jakých úrovních se v tvém životě projevují? Co nám ženám brání, abychom mohly život v hojnosti vědomě prožívat a žensky vyživovat? ....

Intuice

Propojení s vlastní intuicí

Co je a co není intuice? I když jsou pocity v životě ženy velmi důležité, mohou nás dostávat do napětí, mást a svést z cesty. To, co potřebujeme u tohoto tématu intuice rozvinout, jsou kvality 3.oka. Potom můžeme zůstat v životě aktivní a zároveň plynout ....

stanovení hranic, sebevědomí

Jak si stanovit vnitřní hranice

Umění se prosadit, říci ne, být sama sebou, být autentická. To jsou všechno schopnosti, které posilují sebevědomí i vlastní sebehodnotu.

žena radost

Sebevědomá žena

Jak se propojit se svojí vnitřní podstatou. Potkat se se ŽENOU, která je ukryta hluboko v tobě. A setkat se v její plné kráse, síle a radosti. Zdravě sebevědomá žena žije život naplno, ví co chce a co potřebuje. Umí obejmout svoji  zranitelnost a jedná z vnitřní síly svého srdce. Svůj život tvoří vědomě ....

krása ženy

Vyčisti svou řeku

Tvůrčí síla, žena

Tvůrčí síla v našich čakrách. Jak ji vyladit

žena radost

Propojení mysli, srdce a těla.

Ženské umění dostávat se do rovnováhy ....

Další témata připravuji
Sny a cíle ženy

Jak žít život svých snů

Žena a muž
Jak najít toho pravého?

Pustit to staré a otevřít se novému.