Milá krásná ženo,
v době obrovské transformace tě zvu na další seminář pro ženy s tématem ŽIVOT V RADOSTI A LEHKOSTI. Opět se ZAMĚŘÍME NA SVÉ SRDCE. Jsme-li v srdci, tak se rozpouští naše sklony posuzovat a odsuzovat. Tento ženský kruh si užijeme za podpory dalších žen a zajímavých astrologických konstelací. Těším se na tebe.
Na konci si můžeš počíst z mého deníku. Přidala jsem nový článek.
S láskou Jarmila

ŽENA ÚSPĚŠNÁ A MILUJÍCÍ

Celodenní seminář pro ženy - neděle 22.května 2022           ul. U Kasáren 1298 ve Slaném od 10.00 - 18.15 hod.

žena a život v radosti

TÉMA: ŽIVOT V RADOSTI A LEHKOSTI
OTEVŘÍT SRDCE ŽIVOTU.

Jak zůstat v srdci i v náročných situacích.

Jak se opravdu otevřít ve svém srdci.
Abychom mohli vnést více lehkosti, radosti a potešení do svého života, potřebujeme zvýšit úroveň svého vědomí a posunout se do srdce. Dnešní svět potřebuje mnohem více lidí, kteří zvýší úroveň vědomí na úroveň srdce a projasní mysl. (pokračování níže)
POZNEJ SEBE - zvýšíš své sebevědomí.
PŘIJMI SEBE a své proměny - poznáš, co je sebeláska. 

Semináře s tématem ŽIVOT V RADOSTI A LEHKOSTI.
Jak zůstat v srdci i v náročných životních situacích.

Abychom mohli vnést více lehkosti, radosti a potešení do svého života, potřebujeme zvýšit úroveň svého vědomí a posunout se do srdce. Dnešní svět potřebuje mnohem více lidí, kteří zvýší úroveň vědomí na úroveň srdce a projasní mysl. S tím souvisí rozpuštění blokujících vnitřních vzorců.
V dnešní době mnoho lidí reaguje z úrovně strachu, vzteku, bezmoci, věří nepravdám nebo nevěří už vůbec nikomu a ničemu. Cítit jakoukoli emoci je lidsky přirozené a rozhodně tímto nenabádám k potlačování emocí, naopak je potřeba umět číst jejich poselství.
Pokud totiž do emocí padáme (třebas i nevědomě), tak se naše myl zatemňuje a srdce uzavírá. Nejsme schopní vnímat druhé lidi ani rozlišovat pravdu od lží. Reagujeme tzv. z 2. a 3. čakry, stojíme si jen na své osobní "pravdě", oddělujeme se od druhých a neumíme se napojit z nadhledu na vyšší pravdu celku.
Nejen, že bohužel tímto přiléváme "olej do ohně", ale i my sami se oslabujeme a naše úroveň vědomí dostává sestupnou tendenci místo abychom stoupali do srdce, kde můžeme najít vnitřní mír (důležité i pro mír ve světě), ale i srdnatost (odvaha cenit si a bránit svobodu) .
POZNEJ SEBE - zvýšíš své sebevědomí. 
PŘIJMI SEBE a své proměny - poznáš, co je sebeláska. 
Jak žít život v radosti a lehkosti bytí, bude tématem (tohoto) i příštích seminářů pro ženy. V březnu se propojíme se svým srdcemi a poznáme v osobním prožitku, o čem to opravdu je 🙂
V náročných časech se často ozývají vnitřní části, které jsme na cestě životem ztratili nebo jinak vyloučili. Když se začnou ozývat, objevují se emoce, s kterými si nevíme rady a často nás úplně pohltí. Tím, že se naučíš dostávat do své síly v srdci, můžeš v sobě mnohé poléčit a následně si více věřit v nacházení pravdy i smysluplných řešení - i v náročných situacích.
Čím více poskladáš svoji celistvost a přijmeš své ztracené části, tím více budeš prožívat život v radosti a lehkosti bez ohledu na svůj věk i okolnosti.

Tato doba je opravdu náročná, zároveń přináší nové příležitosti a šance posunout se    na novou úroveň vědomí a tím i na novou úroveň kvality života. 

Žijeme v době velké transformace, která nás přímo vybízí, abychom své vědomí      rozšířili. Je na nás, zda budeme této vnitřní proměně klást odpor a podvolíme se svým strachům nebo zda tuto velkou šanci rozpoznáme a využijeme.

Na semináři se budeme propojovat se srdcem a díky tomu budeme také  "čarovat" a tvořit :-).

Více k semináři níže. 

Těším se na tebe.
S láskou Jarmila

Součástí semináře bude kromě tance, sdílení a praktických cvičení

Dýchání do čaker je jednoduchá technika práce s energií. Je cestou k sobě samému, cestou do života, cestou k Bohu. Pomocí dechu a vědomě vedené pozornosti se rozproudí energie v těle, která má léčivé účinky, podporuje vitalitu i ženské kvality a napojení na vyšší zdroj inspirace.                   

Systemické (rodinné) konstelace umožňují navázat kontakt  s různými aspekty naší psyché a tím přivést do vědomí nevědomé obsahy. Díky tomu můžeme nalézt své místo v životě, prožívat lepší vztahy nejen k sobě samým, ale i k druhým lidem. Vedou k lepšímu,vědomějšímu a plnějšímu životu. Vedou k většímu sebe-přijetí a sebejistotě.

Nejrůznější sebezkušenostní nástroje, jak měnit svoje vnitřní vzorce ....

Seminář s tématem ŽIJU ŽIVOT V RADOSTI A LEHKOSTI.
Čím více světla a vědomí přivedeš do svého nevědomí, tím více rozvineš kvalitu svého vyzařování i své skutečné sebe-vědomí. Čím více se znáš, tím lépe se vyrovnáváš se vším, co život přinese. Naučíš se milovat svou ženskou emocionalitu a její dary, aniž bys musela do emocí padat, uzavírat se před nimi nebo ja na někoho odhazovat. Jakmile se naučíš spojit se svoji hloubkou v lásce, najdeš vše, co potřebuješ pro život v radosti, lehkosti, lásce a hojnosti.
Mám pro vás krásná cvičení, rituály a meditace, která potěší ženskou duši a harmonizují energetické čakry v těle. Uvědomíš si svá přesvědčení i to, která ti slouží a která tě blokují v tvé autenticitě, spokojenosti a prožívání lásky. Využiješ nádherný čas pro zastavení se a uvědomění KDO JSI V HLOUBI SVÉ DUŠE. Pojď si užít své láskyplné bytí za podpory malého kruhu žen. Pojď poznávat své další části.
POZNEJ KDO JSI na hlubší úrovni a rozšiř své vědomí. Sestup z hlavy do srdce a do těla. Žij v souladu MYSL + SRDCE + TĚLO = CELISTVOST.
Co si vzít s sebou
Pohodlné oblečení, karimatku a deku, šátek na oči, přezuvky, něco na psaní, lahev na vodu, popř. talisman, nějakou mňamku na stůl hojnosti (ovoce, čokoláda, oříšky, vlastní „udělávku“ ap.). Vem i svoji kamarádku 🙂
Kdo jsem
Jako dlouholetá trenérka úspěchu a terapeutka podporuji ženy, aby objevovaly sebe sama, své přednosti a naplňovaly svůj život láskou i hojností. Propojuji různá učení a metody, které vedou k většímu sebevědomí ..............
Cena 900 Kč (platba předem do 17.5. storno 300 Kč), potom 1000 Kč   
Č.ú.pro zaplacení pošlu po přihlášení
Kontakt. Jarmila Šimáčková
Tel.č. 607627518, 
email: jl.siml@centrum.cz
žena a život v radosti

Další celodenní semináře pro ženy: 18.června 2022

Další akce pro ženy

MEDITAČNÍ VEČERY PRO ŽENY VE SLANÉM

které podporují současnou transformaci

Čtvrtky 1x za 14 dní 17.45 - 20 hodin

Nádherné skladby pro spontánní a prožitkový tanec, účinné rezonanční a meditační techniky, relaxační pozice. To vše je zaměřeno na hluboké vnitřní ženské potřeby, harmonizuje ženské tělo, hormonální a imunitní systém v těle a transformuje postoj sama k sobě.... Více na webu - semináře.

Příští večerní meditace: 26.5., 9.6., 30.6. 2022

POČTENÍ - Z MÉHO DENÍKU

Co to vlastně znamená, být ve svém srdci?

I když jsme lidé chybující, tak muž, který je v srdci, neznásilní ženu. Žena, která je opravdu v srdci, nemanipuluje a nepohrdá mužem. Člověk, který je v srdci, nevolí extrémistické vůdce. Lidé, kteří jsou skutečně v srdci, nebudou okupovat cizí území ani nebudou okupaci schvalovat a podporovat. Lidé, kteří jsou v srdci, si umí stanovit hranice a nenechají si ubližovat. .....

Co to vlastně je být ve svém srdci? Často slyším: "Nech se vést svým pocitem" a přitom cítím, že ta věta opět vychází z naší hlavy. Chceme to nejlepší pro své děti, pokud však jsme v srdci, víme, co je pro ně dobré a nepotřebujeme poučky a návody. Ty jdou z hlavy. ....

Co to tedy znamená, být v srdci skutečně? A jak se do srdce navracet, když se začneme uzavírat, protože nás něco zabolelo nebo je toho na nás už moc?

Svět potřebuje co nejvíce lidí, kteří jsou ve svém srdci. Pokud budeš ve svém srdci, nebudeš potřebovat žádné poučky, co je pravda a co ne. Pokud budeš ve svém srdci, budeš vědět, co je správně a nebudeš si nic nalhávat ani žít v iluzi. ....

Co to tedy znamená, být ve svém srdci?

Více na semináři 🙂

NOVÝ ČLÁNEK - Z MÉHO SOUČASNÉHO DENÍKU

ZÁZRAKY SE DĚJÍ.

I náročné situace mohou být požehnáním a můžeme se cítit obohaceni.

V posledních týdnech procházím intenzivním obdobím, které mě vede do velké hloubky vnímání a prožívání. A prohlubuje pocit pokory.

Válka na Ukrajině jde mimo moji každodenní pozornost, i když Ukrajinu podporuji alespoň finančně. Do mého života vstoupila jiná událost. Začátkem roku mamince zjistili velký nádor na mozku a odvezli ji do nemocnice. Operace v 85 letech byla velmi riskantní, ale nakonec jsme se s doktory dohodli, že operovat budou.

Považuji za velmi necitlivé, když se staří lidé zachraňují za každou cenu, aniž by se bral ohled na cestu duše. Někdy je na místě maximáně podpořit život a pomoci člověku, aby opět nabral sílu a jindy je potřeba dotyčného pustit a pomoci mu přejít na druhý břeh v lásce a smíření.

Mamka v sobě měla velikou touhu žít. Její duše ještě odejít nechtěla. I když se tato velká změna v jejím životě odehrála nečekaně a bylo potřeba vzhledem k dalším okolnostem reagovat flexibilně a rychle, dostávalo se jí velké odborné i láskyplné podpory lékařů i rodiny.

Kromě péče o maminku, bylo potřeba se postarat o 91 letého tatínka s Alzheimerovou nemocí. V péči o rodiče jsem se střídala se svými dvěma sourozenci. Čas jsem si dělila mezi rodinné podnikání, vlastní rodinu ve Slaném a pečující pobyty v Pardubicích.

Byla jsem překvapena, jak takto náročná situace může přinášet okamžiky stavů blaženosti, povznášející pocity, příležitosti k osobnímu růstu, intenzivní pocity vděčnosti. Bylo však nutné přepnout do "jiného režimu" a dívat se očima lásky.

Vždy několik dní za sebou jsem bydlela se svým tátou, kterého jsem už jako dítě velmi milovala a také cítila jeho lásku ke mně. Najednou jsem viděla, jak ten silný a schopný muž, kterého jsem si vždy vážila, ztrácí síly. Jak se jeho fyzické tělo postupně vytrácí a on se přirozeně čím dál více noří do svého vnitřního světa a spojuje se s duchovní podstatou.

Večer, když jsme šli spát a popřáli si dobrou noc, jsem ho ještě dlouhou dobu pozorovala a cítila, jak je š´tastný, že tam není sám, že jsme ho neopustili. Jeho slova před usnutím: "To jsem rád, že jsme tady spolu", "Hlavně, že se máme rádi", "Je mi dobře", ... mě dojímala. Mé srdce se otevíralo dokořán, po tvářích mi tekly slzy vděčnosti, požehnání a obohacení.

Cítila jsem obrovskou vděčnost za tyto nádherné okamžiky a nikdy na ně nezapomenu.

Ne, nebylo lehké starat se o takto nemocné rodiče a navíc být vždy znovu a znovu mimo svůj vlastní domov a bez vlastní rodiny. Přesto se cítím velmi obohacena. 

Táta je sice už velmi slabý, má už několik let Alzheimera a jeho stav vyžaduje 24 hodin péči, ale všechny své děti i další příbuzné si stále pamatuje i jménem. Je to muž, který ztrácí svoji sílu, osobní hrdost si však zachoval. Je smířený, vyzařuje z něho klid, o vše požádá a za vše poděkuje. Zůstal férovým chlapem a džentlmenem, i když ho každý pohyb stojí velké úsilí.

Když jsem se ho zeptala, jak vnímá svůj život, tak mi odpověděl, že ho vnímá jako dobrý život. Svoji ženu i všechny své děti má stále rád. Práce, ve které byl velmi dobrý, ho bavila.

S maminkou je to trochu jiný příběh. Na rozdíl od klidného taťky, ona je velmi energická žena, někdy ne úplně emocionálně vyrovnaná. Během svého života jsem si musela rozpustit některé získané vzorce nebo poléčit emocionální rány z dětství, které souvisely právě s mámou.

Časem jsem pochopila, že mé dětství (včetně zažitému zranění) souvisí s mým posláním. Tím jsem se vnitřně uvolnila a osvobodila. 

Dnes se dívám na svoji mámu úplně jinýma očima a vidím hodnoty, které jsem dříve skrze svá vnitřní zranění nebyla schopna vidět a ocenit. Vidím její velké srdce a její vnitřní sílu. Vidím mladou ženu, která žila v úplně jiných podmínkách než my v současnosti a přesto zvládala 3 malé děti, které přišly velmi rychle po sobě. A to vše bez babiček a daleko od svých sourozenců a příbuzných. Není divu, že se mi nedostávalo tolik pozornosti, kolik jsem jako dítě potřebovala. Apod.

Nyní je jí 85 let, v létě 86. Ještě před pár měsíci jezdila autem, pracovala na zahrádce. starala se o domácnost a o nemocného manžela s Alzheimerem. Přes všechny těžkosti jsem cítila, jak mezi mými rodiči stále proudí láska. Vnoučata i pravnoučata ji rády navštěvují.

Při pohledu do jejich očí vidím hodně dobroty a to její dobré srdce. Fascinuje mě její touha žít a vnitřní síla. Je to pár dní, co jí pustili z nemocnice z geriatrie, a tak je pocopitelné, že ještě nemá dost sil, ale je pro mě příkladem toho, že životní sílu je možné aktivovat v jakémkoli věku, v jakékoli situaci. 

Moje maminka je pro mě živoucím důkazem toho, že ZÁZRAKY SE DĚJÍ.

Je pár týdnů po náročné operaci mozku a už chodí, naučila se znovu mluvit. Neuvěřitelné !

Během péče o maminku se mi otevřela ještě nějaká stará témata, která jsem s láskou objala a rozpustila. Jsem za toto náročné období vděčná. Otevřelo se mi moje srdce dokořán. A na moji mámu i tátu hledím s láskou, úctou, obdivem a respektem.

S respektem k jejich životnímu příběhu, k jejich síle i k jejich zranitelnosti i lidské nedokonalosti. S vděčností za lásku, která mezi námi proudí, a kterou jsem dříve často skrze svá zranění neviděla.

Cítím se požehnaná. Děkuji.

MILUJI ŽIVOT.

VYČISTI SVOU ŘEKU

Náš život je jako plynoucí řeka. Každá řeka má své břehy, svoji hloubku, své etapy od pramene, přes rychlý tok s peřejemi až po klidné plynutí. Každá řeka teče do moře. Každá řeka řeka teče nějakou zajímavou krajinou a když je čistá, tak je v ní aktivní život.

V naší kultuře jsme si zvykli příliš ovládat svou řeku a bojovat s její přirozeností. Dovolíme, abychom do své řeky vypouštěli toxiny, které řeku a její přirozený život ničí. Zvykli jsme si kritizovat její jedinečnost. Tím vším se naše řeka zanesla. Zanesla se bahnem a nejrůznějšími toxiny.

Místo abychom svou řeku vyčistili, tak svádíme s jejím proudem boj. Někdy zdánlivě vyhráváme, jindy očekáváme někoho, kdo nás zachrání. Postupně je život v řece oslabován. Je oslabována láska, naše vztahy, naše vášeň, naše sny, naše svoboda, naše naděje, ale i naše sebeúcta.

Pojďme svou řeku vyčistit, ať je opět plná života, radosti a vášně. Pojďme svou řeku vyčistit od mentální i emocionální zátěže.
                                                                                                       z mého deníku

Více na semináři nebo při individuální transformaci

POZNEJ SEBE - zvýšíš své sebevědomí. 
PŘIJMI SEBE a své proměny - poznáš, co je sebeláska. 
Možná chceš "čistit svoji řeku" raději individuálně a více do hloubky.
Více info na www.zenauspesnaamilujici.cz/individualni-podpora/