VEČERNÍ POHYBOVÉ A TANEČNÍ MEDITACE PRO ŽENY

Meditace Mohendžodáro se skládají z devíti zajímavých meditací, z nichž každá je zaměřena na určitou hlubokou vnitřní potřebu ženy. Tento ucelený systém posiluje ženství, osobní rozvoj a transformaci ženy. 

Nádherné skladby pro spontánní a prožitkový tanec. Blahodárná cvičení. Účinné meditační techniky s použitím muder, relaxační pozice....

Ve Slaném 2x měsíčně středa 17.45 - 20.00 hodin. Adresa: U Kasáren 1298, 27401 Slaný.

Přihlášení na tel.č. 607627518, platba 300 Kč na místě.

Cyklus 5 meditací - hluboké potřeby ženy

Meditace Tvořivé dětství pomáhá doprožívat potřeby dětství, léčí vnitřní dítě a podporuje tvořivost, schopnost intuice a objevovat nové věci.

Meditace Laskavé sebepřijetí rozvíjí nejdůležitější vztah a to je vztah k sobě, který je základem i pro vztah partnerský. Otevírá schopnost citového vyjadřování a vědomí své sebehodnoty.

Meditace Imunitní posílení podporuje životní sílu a imunitu. Ulehčuje tkáním a podporuje sebeléčebné a regenerační schopnosti organismu.

Meditace Umění se prosadit učí nenechat se odradit vlastními chybami. Podporuje schopnost se prosadit a poznat sebe sama. Odstraňuje existenční nejistotu. Má pozitivní účinek na srdce.

Meditace otevření se intimitě deprogramuje strachy týkající se intimity, léčí ztuhlé tělo, které je pod vlivem různých emocionálních zranění. Otevírá cestu k autentičnosti a přirozenosti.

Pokročilé 4 meditace jdou více do hloubky

Meditace Pořádek v životě léčí chaos a nejistotu v životě. Přepisuje minulost a její negativní vliv na současnost. Otevírá cestu k pozitivní budoucnosti.

Meditace Otevřené božství působí jako lék na přehnaný shon, čistí ledviny a podporuje schopnost odevzdání. Podporuje vnitřní svobodu a učí vnitřní moudrosti.

Meditace Vědomé bytí je esencí všech meditací. Je to klidná technika, která rezonuje hluboko v podvědomí i nevědomí. Otevírá do prázdnoty a tím k přijímání nových věcí.

Meditace Šťastné mateřství ladí ženu na přirozený instinkt a vědomé prožívání hlubokých emocí spojených s aspektem matky. Zvyšuje ženskou citlivost i vnitřní sílu. Podporuje hormonální rovnováhu.

 

Meditace Mohendžodáro se skládají z devíti aktivních meditací, z nichž každá je zaměřena na určitou hlubokou vnitřní potřebu ženy. Mají omlazující a hluboce uvolňující účinek a pozitivní dopad na hormonální systém v těle. Laskavou formou rozvíjí ženské vlastnosti a tvořivou ženskou sílu. Transformační prvek hudby násobí účinek techniky. Objevte svou vášeň, sílu a radost a osvoboďte se od negativních zkušeností. Vhodné pro každou ženu.

Autor meditací: Ing. Igor Samotný, Meditační centrum Lažánky

Mentorka meditací: Jarmila Šimáčková