MILUJ SEBE A CELOU SVOJI PŘIROZENOST

Muž a žena

(příběh z mého života – Kréta 2023)

Jsme již pár hodin doma ve Slaném a při snídani si s Lubošem povídáme o důležitých okamžicích a o našich dojmech ze semináře na Krétě. Seminář „Cesta šamana“. Shodujeme se na tom, že v naší skupině probíhala velmi hluboká otevřenost, která byla pro všechny obohacující, inspirativní i léčivá a osvobozující.

Luboš otevřel i téma umět ženu k sobě přitáhnout a ne tlačit a tím mě inspiroval k napsání následujících řádků.

* Když muž věnuje ženě skutečnou pozornost (nikoli chlípné čumění), pozornost její kráse, její ženskosti, jejímu světlu a vyjadřování lásky, pak se žena otevírá více a v celém těle.

* Ale aby muž otevřenou ženu k sobě přitáhnul, tak musí být ve své síle. A není to jen o svalech. Ve své síle, ukotvenosti, přijetí svého mužství.

Tato jeho vnitřní síla vyvolává prostor bezpečí, ve kterém se může žena plně odevzdat – pokud ji nebrání nějaká neuvolněná bolest či blokující přesvědčení.

Takže obě kvality – plná pozornost a být ve své síle.

Krásným příkladem mužské síly a důležitých hodnot bylo, když Richard poskytl pomoc cizinci v ohrožení při putování soutězkou přes obrovské kameny.

Pokud se muž cítí přijat ve svém mužství, přijat ženou, která osvobodila a vyjadřuje své božské ženství, tak s touto ženou zůstává.

Tato žena se stává bohatstvím i výzvou k dalšímu růstu. Velmi cenným pokladem. A pokud přijde nějaká krize, stává se příležitostí pro oba dva, aby pokročili na další úroveň ve svém osobním vývoji a tím i ve svém vztahu.

A co když světlo v ženě pohasíná, ať už temným stínem zevnitř nebo nepříjemným atakem zvenku? Nebo, co když začne muž ztrácet svoji sílu?

Pak je potřeba aktivovat svoji dospělou ženu nebo muže v sobě, zazdrojovat se a položit si otázku: „Co teď potřebuji (udělat), abych svoji „letovou hladinu“ zvedl/a? Abych se opět dostal do své síly? Abych mohla zase zářit?“

Mohu druhého (partnera či partnerku) požádat o podporu. Nebo ji najít v jiném zdroji, ať už vnějším nebo vnitřním. Někdy k tomuto procesu potřebuji dočasný odstup, abychom se mohli spolu opět propojit na nové úrovni vědomí.

* Pokud jsme si vědomi své zranitelnosti a zároveň za ni bereme zodpovědnost, pokud je ve hře naše dospělá část, pak budeme umět své osobité nastavení a osobní potřeby komunikovat, aniž bychom vytvářeli na druhého nátlak.

* Naopak, pokud budeme svou vlastní zranitelnost popírat, odmítat, kritizovat či projektovat na druhého, bude chybět ve vztahu potřebná citlivost a laskavost.

* Pokud bude chybět dospělá vnitřní část, budou nás vlastní emoce ovládat, oslabovat, znejišťovat a vytvářet pocity bezmoci, strach a úzkosti, budeme se cítit nechráněni, opuštěni, na všechno sami a možná i plni vzteku.

Začneme se chránit tím, že se budeme uzavírat a tím si bránit v dalším vývoji ve vztahu i v životě vůbec.

* Pokud budeme odmítat svou sexuální energii, která se projevuje v těle a tělem proudí, bude nám chybět i životní energie, kreativní energie a vášeň ve vztahu i v jakékoli aktivitě.

To, že v nás druhé ženy nebo naopak muži aktivují sexuální energii, je nádherným zážitkem, který nedoporučuji zastavovat ani znehodnocovat pocitem viny.

Dovolit si nechat proudit tuto energii od genitálií do celého těla je velmi léčivé a osvobozující. Jiná věc je, jak s touto energií potom naložíme.

* Pokud si je žena vědoma své hodnoty, přijímá svou sexualitu, přijímá i tu mužskou a její partner si dovolí bez pocitu viny prožívat sexuální proudění vyvolané ženským vyzařováním jiné ženy, a přesto si vybere svoji partnerku za tu vyvolenou a jedinou pro další cestu ve vztahu, pak se tato žena nemá čeho bát a nemusí žárlit.

Pak jsou obohaceni všichni.

* Pokud žena cítí ohrožení, situace ji začne znejišťovat, vyvolávat úzkost a obavy a začne výrazně žárlit, pak podle mě by neměla tyto pocity zahánět.

Naopak je dobré si uvědomit, že ji upozorňují na dvě důležité oblasti:

1. Jak jsem na tom s vědomím své vlastní sebe hodnoty, prožíváním svého ženství? Do jaké míry vyzařuji svoje světlo, svoji krásu? Nebo naopak kde v životě mám tendenci svoji ženskost odmítat, oslabovat, vyčerpávat bez dosycení? A začne se sytit.

2. Vybrala jsem si partnera, který má v sobě jasno, že já jsem ta vyvolená, i když si dovolí nechat se rozproudit ženstvím, které kterákoli žena může právě vyzařovat? Dělá to s respektem ke mně? S vědomím, že já jsem žena jeho života?

Pokud ne, pak je na čase se jasně vyjádřit ! Nebo si uvědomit, že má volba muže nebyla pro mě ta pravá.

Abychom toto uměly rozpoznat, potřebujeme tady a teď vnímat a přijímat sebe. Bohužel často sebe vynecháme. Buď je to naučený vzorec z rodiny nebo jsme se mylně začaly domnívat, že my už máme v sobě všechno vyřešené.

Potom své ženské dary necháváme vysychat nebo jsou dlouhodobě nevyživené. Nebo je používáme tak, že manipulujeme, svádíme se záměrem si potvrzovat svoji zraněnou sebe hodnotu. Tlačíme na muže, aby se změnili a cítíme se v právu, aniž bychom tušily, že jsme vstoupily do boje s mužem.

Ve skupině na Krétě mohla sexuální= životní energie svobodně proudit. My ženy jsme se více a více ve své ženskosti rozpouštěly a užívaly si ji.

A muži nám vytvářeli bezpečný prostor a naši ženskost oceňovali. Dovolili jsme si nechat tuto sexuální=životní energii zdravým způsobem a bez výčitek proudit celým tělem.

A zároveň, pokud byla přítomná i životní partnerka, ukazovali muži krásně a v nejrůznějších upřímných gestech, že ona je ta vyvolená.

Tato otevřenost byla léčivá a osvobozující pro všechny přítomné. Čím dál víc jsme cítili, jak je každý z nás krásný svým vlastním jedinečným způsobem.

A díky tomu jsme mohli opravdově sdílet i ze své zranitelnosti, protože jsme se cítili bezpečně.

Díky tomu jsme se mohli hluboce inspirovat každý příběhem toho druhého. Díky tomu jsme se osvobozovali tam, kde jsme to každý potřebovali.

Díky tomu mezi námi proudila krásná životní energie, láska i vzájemný respekt a vzniklo krásné přátelství. Všichni jsme se posunuli dál v osobním rozvoji.

Cítím se velmi obohacená všemi zúčastněnými i energií skupiny.

Děkuji, děkuji, děkuji. Miluji život. Potkávám v něm mnoho krásných lidí. Na semináři na Krétě jsem se potkala i s krásou svojí vlastní 🙂

Jarmila