DĚTSKÝ A DOSPĚLÝ PŘÍSTUP V PARTNERSKÉM VZTAHU

Muž a žena, partnerské vztahy

To dětské v nás má potřeby a požadavky. Pokud chybí dospělý, tak to vyžadujeme od druhých = hledáme chybějícího rodiče. Pokud je náš vnitřní rodič příliš kritický, tak si ani nedovolíme své potřeby vnímat, přiznat a uspokojovat. Držíme „hubu a krok“ a jsme hodní nebo naopak „pubertálně“ (= ve vnitřní nejistotě a nestabilitě) vyžadujeme, domáháme se, bouříme se, „jdeme do boje“, abychom si vymohli to, na co přece máme právo! Někdy dokonce s myšlenkou: „Jestli mě má druhý rád, tak to vydrží a unese. Já přece mám na své potřeby právo“.

A co ten druhý? Také má své potřeby, svá slabá místa a zranění. V každém blízkém a intimním vztahu si právě tato slabá místa a zranění vzájemně aktivujeme. V nezralém vztahu se oba dožadujeme toho svého. Nebo aktivujeme nejrůznější, z minulosti vytvořené, obranné systémy (od uzavírání se až po fyzické či slovní útoky). Skutečně dospělý jedinec nejde do dlouhodobého vztahu s nezralým. Ve vztahu přispívají obě strany tím svým nastavením. Nikdy to není pouze o jednom „špatném“.

Malé dítě má jen omezené způsoby, jak uspokojit své potřeby, aby přežilo – emoce, křik. Je závislé na rodičích, jeho potřeby jsou uspokojovány z venku. Křičí, když mu uspokojení nějaké potřeby chybí. Dospělý si umí svoje zdroje vytvářet sám – vlastní aktivitou, spoluprací s druhými, meditací, rozvíjením své osobnosti, využíváním svých talentů a schopností…. Dospělý nachází zdroj lásky v sobě a sdílí ji s dalšími lidmi. Ditě má požadavky, dospělý dělá dohody.

Zdravé a šťastné dítě září, ale je to dospělý, kdo se postará. Potřebujeme v sobě přijmout obě tyto části, tu dospělou a její sílu i tu dětskou a její zranitelnost. Bez přijetí „vnitřního dítěte“ v nás je život vážný, těžký, bez radosti, něco důležitého chybí. Bez rozvinutí „dospělé části“ v nás nám chybí vnitřní síla, pocit ukotvení a bezpečí a cítíme se na vše sami. ….

K vnitřní celistvosti potřebujeme poznat a přijmout, popřípadě rozvíjet, všechny svoje části, dospělou i tu zranitelnou, ženskou kvalitu i tu mužskou, dávající i přijímající, světlou i temnou, a všechny další ztracené či odmítnuté části. Čím větší celistvost dosáhneme, tím více můžeme žít život v lehkosti a radosti. Jenom skutečně emocionálně dospělí jedinci mohou žít hodnotný, naplňující a láskyplný vztah, který spolu tvoří. A zároveň každý vztah, každá fáze dlouhodobého vztahu, každá životní zkušenost, každé sebepoznání a sebe přijetí nás může vést k tomu, že emocionálně dospějeme. Vede nás k větší a větší celistvosti, pokud to dovolíme. Někdy však tento vývoj bolí. Ale také otevírá srdce 🙂

Malé cvičení na přijetí nějakého pocitu, emoce, strachu: Usaď se do pohodlné polohy, zavři oči a zaměř svou pozornost do svého těla a na svůj dech. Udělej si pár nádechů a výdechů a vnímej, jak se s každým dalším výdechem více a více v těle uvolňuješ. Potom si pozvi svůj pocit, emoci nebo strach a představ si malé dítě před svým vnitřním zrakem, které toto cítí. Vnímej ho. Řekni mu: „Vidím tě. — Zajímáš mě. — “ A jen vysílej láskyplný, chápající a přijímající pohled. Buď s ním a vnímej, co se mění u dítěte, když mu dáváš najevo, že ho přijímáš. Že ho vidíš. — Možná bude tvé vnitřní dítě potřebovat více času, aby získalo důvěru, že je opravdu přijímané. Možná naopak se velmi rychle rozzáří nebo něco dalšího — Možná bude chtít jít k tobě, tak ho obejmi a přiviň k srdci. A chvíli ho podrž v náruči. Řekni mu, že je to v pořádku. Že ho máš ráda. Že je v tvém srdci místo i pro něho. Můžeš si při tom dát i ruku na srdce a procítit to takto. Pokud přijdou slzy, je to také v pořádku. Něco se začalo čistit. Potom si představ, jak se toto dítě zmenšuje a zůstává přijaté v tvém srdci. Na závěr se 1 – 3x zhluboka nadechni a vydechni s hlubokým povzdechem, abys pustila vše, co chce odejít. :-). Právě jsi přijala jedno své „vnitřní dítě“ a posílila „vnitřního rodiče“ v sobě.

Více najdeš v ostatních příspěvcích nebo se dozvíš na seminářích pro ženy. Pokud budeš chtít „čistit“ více do hloubky a láskyplně změnit staré vzorce, osvobodit nevědomé sabotéry tvého štěstí apod., tak se objednej na individuální proces.