Jsem žena cyklická

Měsíční fáze

Cykličnost ženy a cykličnost planety Země.

Jako člověk zde na světě nejsme jediným ovlivňujícím elementem. Každý však máme moc spoluvytvářet to, co se děje. Být v souladu se svým ženstvím znamená přijmout svoji cykličnost a proměnlivost. Zároveň má svoji vlastní cykličnost a proměnlivost naše planeta Země. Naše vnímavé ženství má schopnost cítit propojení s Matkou Zemí a s vesmírem. Toto vnímání a cítění můžeme prohlubovat, zjemňovat, projasňovat a vnímat v širších souvislostech a žít ve větším souladu s celkem.

Tato ženská cykličnost, propojená s cyklem Matky Země a cyklem celku, nabízí nespočet kreativních možností, jak s energií naložit. Dám malý příklad. Dnes (sobota 13.4.) cítím zvláštní vibrace přicházející „z venku“. Z astrologie se dovídám, že se nacházíme pod vlivem napjatější energie, která má tendenci brzdit pohyb vpřed a zároveň dává šanci získat poučení a větší nadhled.

To, jak tuto konstelaci zpracuji nebo dokonce využiji, záleží např. na tom, v jakém měsíčním cyklu se nacházím (vášnivě, dynamicky, empaticky, moudře, v klidu a ponořená více do sebe, zaměřená na symboliku venku,..). Záleží ale i na životních podmínkách, které jsem si dosud vytvořila a na stupni vědomí a vnímání, které jsem dosáhla.

Pokud budu nevědomá a odpojená, může být výsledkem pouze nejasná frustrace nebo pocit oběti okolností. Pokud bude mé vědomí více bdělé a rozeznávající souvislosti, budu vidět i dary, které tato konstelace přináší. Pokud budu jako žena citlivě napojená na sebe i na Matku Zemi, budu cítit pulzaci obou srdcí – mého i srdce planety Země. Může se stát, že pak budu cítit i její bolest, která ovlivní mé další kroky v lásce a napojené na celek.

Pokud se v rámci ranní (jakékoli) meditace naladím na den, na své tělo, na své nitro, i na přítomnou energetickou vibraci, získám cennou inspiraci pro mé další kroky a činy (v jakékoli oblasti včetně vztahu).

Milá ženo, pojďme spolu prohloubit ženské vědomí, rozvíjet schopnosti ženského srdce a těla, pojďme vnímat jemnější vibrace a tančit životem vášnivě a intuitivně.