VÁŠEŇ A LÁSKA. ZRANITELNOST A VNITŘNÍ SÍLA.

VNITŘNÍ DÍTĚ, EMOCE

Vašeň a láska jsou různé stavy. Často si vášeň pleteme s láskou.

Celý život je tanec energií. Jakási zvláštní hra, kterou hrajeme i my lidí – s druhými i se sebou.

V poslední době se v mém životě přihodilo pár věcí, které mě v myšlenkách vrátily do mého mládí. Byla jsem mladá, hezká, inteligentní a plná ideálů. Přesto jsem si často nevěřila. Měla jsem však odvahu poznávat život a svět. Patřím k těm, co život a vše, co k němu patří, prožívají naplno – emoce, radost, lásky a zamilovanost, to, co dělám … Když mě život bolel, tak intenzivně. Střídala se období radosti, bolesti, úspěchu i zklamání, velké chuti do života i období slabosti a nemocí.

Pocházím z „normální“ vzdělané rodiny a nikdy mě nebili a netrestali. Přesto jsem měla jako mladá žena malé sebevědomí a málo si věřila. Začala mě zajímat psychologie a svoboda v nejrůznějších podobách, ale tehdy nebyly knihy, nebyly semináře … Učila jsem se z vlastních zkušeností, z vlastních chyb i z úspěchů. I když jsem se vzdělávala a později udělala nejrůznější výcviky, nejvíce mě učil život sám. Naštěstí mě často vedla intuice.

V emigraci jsem se konečně dostala k hodnotným zdrojům, začala poznávat, kdo vlastně jsem v celé šíři a hloubce, které jsem si dříve plně neuvědomovala. Osvobodila jsem potlačené emoce a nastoupila více vědomou cestu k sobě samé.

Objevovala jsem svoje „vnitřní dítě“ nebo spíše několik „vnitřních dětí“, které toužily po pozornosti, po přijetí, po laskavosti, po lásce. Očekávala jsem, že to přijde z venku, od mužů, od druhých lidí. Teprve, když jsem svoje vnitřní dítě, svoji zranitelnost, svoje strachy, svoje pocity více vnímala, přijímala, mateřsky objímala, teprve potom jsem se více a více uvolňovala a získávala zpět svoji sebejistotu, uvolněnost, autenticitu, spontanitu a kreativitu. Začala jsem rozpouštět své obranné mechanismy.

Život byl najednou mnohem krásnější, vztahy upřímnější. V práci jsem více využívala svoji znovu probuzenou kreativitu. Rozvíjela jsem svůj přirozený potenciál, větší vnímavost a pochopení pro druhé lidi. Hezky krok za krokem k většímu uvědomění, do větší hloubky, k větší schopnosti chápat a milovat.

Žena, pokud chce nechat rozzářit svoje ženství, musí nejdříve objevit svoji zranitelnost, které říkáme vnitřní dítě, a láskyplně ji obejmout. Musí se stát milující „matkou“ sama sobě. Jinak bude hledat a očekávat jakousi závislou podporu u druhých i u partnera. Tuto závislost nemůže žádný zdravý vztah vydržet, i kdyby byl na začátku plný vášně.

Žádný muž nemůže být ženě neustálým zdrojem lásky, Zdrojem lásky je totiž ŽENA ! Milovat je její přirozenou potřebou. A je to právě stav lásky, který umí ženu rozzářit, udělat ji krásnou a zpomalit její stárnutí. Je to žena, která je studnicí lásky i pro muže. Pro muže, které skutečná žena vede k božství a k lásce skrze sexuální spojení.

Pro takový vztah s mužem však nestačí přijmout svoje ženství a svoji zranitelnost. Pro takový vztah se žena musí dostat do své vnitřní síly. Přijetím své zranitelnosti otevírá žena své srdce. Vnitřní síla ženy pramení však z břicha, ze spojení s Velkou Matkou, z kořenů. Otevřená a citlivá žena bývá pro muže velmi přitažlivá. Vztahy s muži však pro ni mohou být velmi bolestivé.

Já sama jsem poznala několik mužů, ale s mým pozdějším manželem jsem intuitivně cítila, že je to muž mého života. Zažívali jsme velkou vášeň a sexuální přitažlivost. Přesto byl náš vztah mnohdy bolestivý pro obě strany. Často totiž zaměňujeme vášeň a sexuální přitažlivost za důkaz lásky. Za důkaz, že je to ten pravý pro život.

Byla jsem naivní. Myslela jsem si, že jsme spolu, abychom se milovali. Časem jsem pochopila, že jsme spolu, abychom se učili lásce. A k tomu bylo potřeba, abych objevila zdroj lásky v sobě. Abych si byla vědoma hodnoty svého ženství a našla ve svém nitru dostatek síly, odvahy a vůle k tomu, abych proměnila každou bolest, osamělost a smutek v lásku, soucit a radost a mohla ovlivňovat svůj osud a žít naplněný život s mužem mého srdce.

Být ženou je dar. Ženy jsou zdrojem obrovské energie a vnitřní síly, jenom jsme na to po celé generace žen zapomněly. Dnešní doba nám pomáhá se opět rozpomenout – pokud to dovolíme.

A semináře pro ženy v kruhu dalších žen jsou k tomuto rozpomínání určeny. Přesně, jak vystihuje úvodní obrázek – zranitelnost i vnitřní síla je součástí skutečné ženy. Pouze v této plnosti může žena kráčet sebejistě životem a žít naplněný život v lásce, v jakékoli oblasti, pro kterou se rozhodne.

Není pak rozhodující ani vzhled, ani povolání, ani počet dětí, ani to, zda se rozhodne pro dlouhodobý vztah nebo život bez partnera… Bude cítit, že je požehnaná a bude požehnáním.

Jakou podobu má tvoje zranitelnost? A jak se projevuje tvoje vnitřní síla? Více se dozvíš na semináři pro ženy, kde se pomocí různých prožitkových cvičení budeš moci spojovat jak se svojí zranitelností, tak se svojí vnitřní silou.Těším se na tebe i na to, jak si ten den hezky užijeme 🙂

S láskou Jarmila