ZNAMENÍ, ŽE SE MI OTEVÍRÁ NOVÁ CESTA

sluneční záře

Jsou necelé dva dny po úplňku. Ve „vzduchu“ je cítit, že se ve společnosti něco děje. Byl vyhlášen nouzový stav kvůli korona viru, přitom probíhá hodně hluboká transformace, se kterou si mnozí neví rady.

I já cítím, že se ve mně něco děje, přestože se cítím v bezpečí. Obě noci kolem úplňku jsem měla zajímavé a velmi zřetelné sny. V prvním snu se setkávám s indickým guru, moudrým mužem. Má pro mě nějaká zajímavá sdělení. Cítím se potěšena a sděluji, že se potřebuji nejdříve ve své pozici stabilizovat. Najednou vidím, že se oba nacházíme na jakémsi pletivu ve velké výšce. Zajímavé je, že se cítím bezpečně a sebejistě. Po rozhovoru poděkuji, rozloučím se a opatrně, zároveň s jistotou, sestupuji dolů.

Druhý sen se týkal jakéhosi cestování. V této chvíli si neuvědomuji, kam se ve snu chystám. Zřetelně vidím, že balím cestovní zavazadlo a zvažuji, co tam vše patří. Jakmile jsem hotová, objeví se druhé zavazadlo, nové a já přebaluji. Přebalování do druhého zavazadla nemá konce. Říkám si, že si musím pospíšit, ať mi neujede můj dopravní prostředek. Probudím se.

Odpoledne se jdu na hodinu projít do přírody. Rozhodnu se, že si udělám na jednom místě bez lidí osobní rituál s použitím vnitřní hlubinné systemiky. Cítím se díky napojeni na přírodu uvolněná a propojená se svým tělem i s moudrostí své duše.

V prostoru nacházím intuitivně místo pro „staré zavazadlo“ a poté i místo pro „nové zavazadlo“. Z pozice svého já se postupně spojuji s oběma místy, otevírám se procesu a nechávám přicházet sdělení z hloubi duše na obou místech.

Přichází slzy. Před vnitřním zrakem se mi objevují obrazy z mého života, lidé, které jsem poznala, situace, kterými jsem prošla, zkušenosti, které jsem získala. Cítím, jak miluji život, přestože jsem často „šlápla vedle“ a udělala mnoho chyb. Slzy mi tečou po tvářích a mé srdce se naplňuje láskou a vděčností.

Stojím na místě a „nové zavazadlo“ a nová cesta mě volá. Už chápu, proč jsem se ve snu nemohla dobalit. Nechce se mi pustit to „krásné staré“. Dívám se zpět i dopředu. Vím, že se mi v životě opět otevírá nová dimenze života a také vím, že to volání budu následovat.

Nádherná záře zapadajícího slunce jakoby předurčovala kvalitu nového směrování. Přesto si dovoluji ještě chvíli zůstat stát, abych se mohla rozloučit s tím starým. Vnitřní hlas mi našeptává: „Ale tu krásnou esenci toho všeho, co jsi prožila, si neseš stále ve svém srdci, takže se klidně pusť své minulosti.“ Cítím, jak mě tato slova uklidňují a mám potřebu vyjádřit životu úctu a poděkování.

Klekám si na cestu, hlavou se dotýkám země v oblasti třetího oka, ruce sepnuté dopředu. V celém těle prožívám obrovskou úlevu. Po chvíli cítím, že nastal okamžik vydat se na „novou cestu“. Není to poprvé v mém životě. Stojím zpříma na novém místě a vystavuji se nádherné záři slunečních paprsků. Dávám se do pohybu a je mi nádherně.

A každým dalším krokem vnímám, jak naplňuji svůj život hlubokou láskou a podporuji druhé lidi na jejich vlastní životní cestě.

Miluji život :-)).

Mimochodem, při svém rituálu jsem použila jednu z metod, kterou požívám při individuální podpoře mým klientkám.