JAK JSEM ŘÍKALA ŽIVOTU „ANO“

přijímat život, ANO - NE

ABYCHOM UMĚLI ŘÍKAT „ANO“ ŽIVOTU, POTŘEBUJEME SE NAUČIT ŘÍKAT „NE“.

Na jedné z mých neobvyklých cest po Indii jsem se s jednou „spřízněnou duší“ dohodla, že budeme vše, co přijde, přijímat. Byla to velmi hezká zkušenost, která mě mnohému naučila a přivedla i k hlubšímu zamyšlení nad tímto tématem. Například moji častou odpověď „ne, děkuji“ na neustálé nabídky indických prodejců jsem změnila na vnitřní přijetí této skutečnosti a s úsměvem jsem říkala pouze „děkuji“. Tato drobná změna vytvářela v mém vlastním nitru mnohem větší pohodu a klid.

Dostávala jsem i různé kreativní nápady, jejichž účinek byl pro mě mnohdy velmi překvapující. Jednou jsem například čekala na jednom rušném místě a stále někdo přicházel s nějakou nabídkou. Začínala jsem pociťovat zlost a měla tendenci se důrazně ohradit. Jenže jsem byla již v „programu přijímání“. A v tom přišel nápad. Sedla jsem si mlčky na zem uprostřed rušné ulice do tureckého sedu, položila dlaně na stehna a zavřela oči. Všichni neodbytní prodejci v mé blízkosti najednou s úctou a respektem vyslovili jen: „Ó meditation, ok, ok“ a nechali mě v klidu. A já jsem díky přijímání a neobvyklému nápadu získala vnitřní i vnější klid uprostřed velmi rušné ulice.

Co to vlastně znamená říkat všemu „ano“? Říkat „ano“ svým pocitům? Nabídkám druhých? Svému odmítnutí nebo svému „ne“? A čemu říkáš „ano“ ty, milá krásná ženo? Umíš říci i „ne“? A víš čemu říkáš „ano“, když říkáš „ne“? A víš čemu říkáš „ne“, když říkáš něčemu „ano“? A jak si stanovuješ svoje hranice? 

Já říkám „ano“ svému životu, své životní cestě a také svým pocitům ….

I toto téma bývá součástí mých seminářů pro ženy :-).

S láskou Jarmila 🙂