KONSTELAČNÍ METODA LIP

konstelace, integrační proces LIP

PROCES ŽIVOTNÍ INTEGRACE LIP.

CO JE KONSTELAČNÍ METODA LIP?

LIP, proces životní integrace, je nová forma terapeutické práce. S touto metodou přišel v roce 2011 Wilfried Nelles, psychoterapeut, sociolog, politolog, psycholog a žák Berta Hellingera.

Vychází z teorie o vývoji lidského vědomí a staví na 7 základních stupních života.

Na rozdíl od rodinných či systemických konstelací nejde o vztahy k druhým lidem, nýbrž o jednotlivce a jeho vnitřní postoj sama k sobě, ke své minulosti, ke svému životu. Využívá při tom fenomenologický přístup, to znamená vnímání toho, co se chce tady a teď ukázat.

Zástupci stojí na místech, která reprezentují 7 stupňů vědomí. Při této integrační metodě dochází k viditelnému uvolnění a k souznění sama se sebou. Uvolní se energie, která byla vázaná v minulosti a otevřou se dveře pro přirozený rozvoj vnitřního potenciálu.

CO PŘINÁŠÍ METODA LIP?

V integrační konstelaci uvidíme, který stupeň vědomí jsme ještě plně neopustili. Fyzicky jsme vyrostli, ale emocionálně a duchovně jsme se často někde zasekli. A to ovlivňuje naše myšlení, zdraví i spokojenost v životě. Integrací se osvobozujeme z vnitřního záseku.

LIP umožňuje větší a hlubší sebe poznání. Koho skutečně znáš, toho nemůžeš mít nerad. Včetně sebe.

LIP umožňuje se setkat se svojí skutečnou podstatou, s kterou jsme přišli na tento svět. Často si my ženy říkáme, jaká bych měla být, abych byla dost dobrá. LIP ukáže, jaká skutečně jsem, i moji přirozenou krásu a vnitřní sílu.

LIP umožňuje jinou perspektivu vnímání. S větším nadhledem. Umožňuje hlubokou integraci, která vede do vnitřní CELISTVOSTI. Když změníme perspektivu, změní se i naše problémy.

LIP se dívá do minulosti způsobem, který umožňuje být otevřenější a svobodnější směrem do budoucnosti. Abychom s sebou nevlekli stále zátěž minulosti.

Pokud chceme být nejdřív dokonalí, tak se z nás stává lhář, který navenek zprostředkovává něco jiného než je uvnitř. V LIPu uvidíme svou dokonalou nedokonalost a s úlevou ji přijmeme.

LIP umožňuje, abychom poznali své ego, nesnažili se ho zbavit, nýbrž ho přerostli.

Metoda LIP není zaměřena na problém, nýbrž na růst. Mnoho terapií udržuje člověka na nižší úrovni vědomí a tíha minulosti zůstává stále v nás. Znovu a znovu se připomíná.

LIP pomáhá integrovat náš stín, to neviděné. Učí, co je to opravdové otevření srdce při pohledu na minulost.

JAKÉ DALŠÍ DŮLEŽITÉ PŘÍNOSY PŘINÁŠÍ?

Člověk má dvě důležité potřeby. Potřebuje se cítit přijat a milován a být autentický, tedy sám sebou. Mnozí jsme v dětství svou přirozenost a autenticitu obětovali, abychom byli přijati. Tehdy to bylo důležité, ale teď už nám to neslouží. Obětovali jsme totiž něco velmi důležitého. LIP nám tuto schopnost autenticity vrací.

Lehčeji se nám potom kráčí životem. Zlepší se naše vztahy.

S LIPem rozvíjíš uvědomění, schopnost pozornosti a otevření srdce. Rozpouštíš vnitřní limitující přesvědčení a to přináší uvolnění (úlevu).

LIP umožnuje skutečně emocionálně a duchovně dospět.

Pomáhá uvidět, kde jsem a kam jdu, klást si podporující otázky, nacházet odvahu jít dopředu a optimálně růst.

JAK LIP PŘISTUPUJE K MINULOSTI?

Během procesu LIP dochází ke zklidnění a uvolnění vnitřní síly a radosti. Klient se dostane do souznění sám se sebou i se svojí životní cestou. Klient se dostává také do kontaktu se svou pravou duševní podstatou, se svým potenciálem, které může vyzařovat na své další cestě.

Dnešní doba umožňuje nejrůznější způsoby útěků od života a od pocitů – pomocí drog, neustálé práce, honěním se za něčím, dokonce někteří pomocí „duchovní“ praxe a seminářů …. Metoda LIP pomáhá sebe, svou životní cestu i své pocity přijmout.

Najednou vidíme, že jsme nemohli jinak. Tím se nám otevírá nová budoucnost a už nemusíme opakovat svoji minulost ani osud rodové linie.

LIP jde do hloubky, aniž bychom se museli hrabat v detailech traumat. Mnohdy ukáže (vynese na povrch) dary, které v sobě neseme a nejsme si jich plně vědomi.

V konstelaci metodou LIP uvidíš/ucítíš/poznáš, že svoji minulost nemusíš ani popírat, ani ji napravovat, ani bojovat s převzatými limitujícími programy, ani napravovat sebe, ani se snažit na sobě pracovat, abys konečně byla v pořádku.

Stačí se podívat z jiného místa ve svém srdci a objevíš své přirozené dary a schopnosti, které jsi dosud neviděla. A s tím se také více uvolníš a probudíš důvěru v život, který tě vede. Otevřeš se také větší hojnosti.

S touto metodou získáváš nové zdroje pro život. LIP propojuje tělo, mysl a pocity. V LIPu se ukazuje, co máme uložené v těle. Jaké obranné mechanismy jsme si v dětství vytvořili, které nám tehdy sloužily a dnes nás blokují. Jaké hry s lidmi hrajeme.

V konstelaci LIP se ukazuje, že nést starosti své matky působí matce ještě více starostí.

Poznáš, jak vypadá stejná situace, stejný svět, stejná vzpomínka jinak, když se na ní podíváš z různých úrovní vědomí. Na každém stupni vědomí vypadá stejný svět jinak. Na některých úrovních vědomí zažíváš osvobození a úlevu.

PROČ BY METODA LIP MOHLA BÝT I PRO TEBE?

Většinové vědomí v dnešní době je na tzv. 3. stupni. Doba nás vede na 4. stupeň a dál. LIP tento posun umožňuje.

Často si myslíme, že dospělost je spojená s rozumem, ale je to o srdci.

Na 4. stupni vědomí v konstelaci LIP se otevíráme dalšímu vývoji. V srdci můžeme zůstat mladé.

LIP přináší vnitřní smíření, vnitřní mír. Pomáhá stát se opět sám sebou. Umožňuje emoční zrání a duchovní růst. Potřebujeme samozřejmě i vstupovat do života a růst přímo ze zkušenosti v praxi a v reálném životě.

LIP umožňuje vstupovat do nové budoucnosti bez stálého opakování rodinných vzorců a osudu. V této konstelační metodě nemusíme pracovat s rodinou, aby se rodinné téma otevřelo, pokud je třeba.

Uvidíš, jak tě život formoval a formuje.

Předpokládám, že jako každý z nás, i ty jsi v životě procházela nebo procházíš náročným obdobím. S metodou LIP můžeš otevřít svou mysl a srdce a podívat se na svůj život jinýma očima. Osvobodí tě to od tíhy, kterou jsi možná ještě ne(od)pustila.

Pohled svého ega vyměníš za otevřenou mysl a otevřené srdce a pravděpodobně budeš překvapena. Necháš se životem vyživovat a vést s vědomím hojnosti.

Patříš k lidem, kteří mají v sobě jasně stanovené (převzaté), co bys měla, co musíš a co nesmíš? Co se dělá a co se nedělá? Nebo naopak proti těmto vzorcům rebeluješ? Chceš posunout své vědomí více k tomu, kdo jsi ty skutečně? A uvidět, co vše můžeš a dokážeš?

Žiješ ve stresu a toužíš po větší pohodě? Chceš stres vyměnit za přirozený osobní růst? Vrací se ti bolestné myšlenky a nevíš, jak je konečně pustit, osvobodit se a žít ve větší vnitřní pohodě a uvolnění?

Chceš objevit tajemství spokojeného života, který se však nezastaví na místě? Ale plyne dál? Z pohledu duše neexistuje úspěch nebo neúspěch. Existuje pouze přítomný okamžik, který je naplněn možnostmi. Jedna z těch možností může být i LIP.

Kdysi jsem slyšela větu: „Život se neustále vyvíjí a my s ním. Buď se budeš vyvíjet dobrovolně nebo tě život přinutí.“ Můžeme se v přirozeném rozvoji posouvat dobrovolně a užívat si život. Nebo čekat, až nás život k posunu (vědomí) přinutí. Často tvrdě, bolavě, nečekaně a nezazdrojované. Patříš k ženám, co preferují přirozený vývoj dobrovolný? Pak můžeš najít zajímavou inspiraci na semináři s LIP.

Více se spojíš se sebou a získáš poznání na další úrovni vědomí. Vhledy ti přijdou z hlubší úrovně než z mysli.

V LIPu dochází k uvědomění bez hodnocení. LIP umožňuje skutečné prožívání pocitů, prožívání v těle. Často totiž používáme slovo „pocit“ a přesto to není o pocitovém prožívání, nýbrž hodnocení a posuzování z hlavy.

LIP otevírá srdce. Může dojít k uvědomění, že vize a vnitřní síla mohou být destruktivní, pokud nevychází z otevřeného srdce. Proto pak máme strach ze své skutečné síly a moci. Je třeba je spojit se srdcem. Pak se nemáme čeho bát a můžeme svou vnitřní sílu projevit.

K otevření srdce chci jen dodat, že si často pleteme, co je cítit v srdci a co je jen používané slovo „pocit“. Například: „Měla/mám pocit, že …“

LIP také ukazuje rozdíl mezi tím, kdy si dělám, co chci a mezi děláním způsobem, kdy následuji vnitřní vedení v sobě. Je v tom velký rozdíl, který mnozí nevidí/necítí. S vnitřním vedením v sobě se mi otevírá budoucnost. Tím se znovu a znovu dostávám do svého středu a prožívám důvěru v život. Vydávám se na cestu a krok za krokem kráčím tam, kde mě chce život mít.

Často hledáme, jak svůj život i sami sebe napravit. Vyjadřují to slova či myšlenky: „Ještě musím na sobě hodně pracovat“ apod. Hledáme, jak se vyhnout emočně nezpracovaným tématům v sobě. V metodě LIP se jasně vidíš a přijímáš způsobem JSEM OK.

Tím pádem se uvolní pouta, která člověka drží v minulosti a ženou do budoucnosti. Je to, jak by jsi vyprázdnila ten těžký „batoh“, který vláčíš životem a začala přirozeně cítit, tady a teď, kam tě život volá.

…………………………

ÚRYVEK Z KNIHY „SVĚT, VE KTERÉM ŽIJEME.“

Autor Wilfried Nelles

“ …… Dospělost, jak vysvětlím později, znamená vstup do reality života. K tomu se mi zdá být nová iniciace, která doprovází a umožňuje duševní vstup do příslušné životní reality, přinejmenším užitečná, možná dokonce nezbytná. Iniciace je něco jako pomoc při porodu. Je pravda, že žena dokáže porodit dítě sama, ale se zkušenou porodní asistentkou je to snazší a bezpečnější. Možná to platí i pro přechod do dospělosti, pro duchovní zrození člověka, kterým uvnitř jsme. Musí to však být zcela jiný druh zasvěcení, a to zasvěcení do otevřenosti života, zasvěcení do vlastního Já, nikoli do Já skupiny, jíž je člověk součástí. U dospění jde o to, učinit krok ze skupiny ven. Dokud byla celá společnost skupinovou kulturou a každý měl svou duši ve skupinovém vědomí, muselo zasvěcení vést do této skupinové duše. Nyní, s modernou, musí vést opačným směrem, do vlastní duše, k vnitřní bytosti, kterou jsme od počátku. Zároveň musí vést do skutečného světa, do otevřenosti bytí. Otevřenost vnějšího světa a otevřenost vnitřního světa jsou nakonec totéž. Proces životní integrace, který popisuji ve 4. stupni, je (mimo jiné) takovým iniciačním rituálem.

PROČ NA SEMINÁŘ S METODOU LIP SE MNOU?

Willfried Nelles je jeden z mých velkých učitelů. Od roku 2010 jsme se účastnila jeho seminářů rodinných konstelací a v roce 2012 jsem u něho absolvovala 2,5 letý certifikovaný výcvik nové konstelační metody LIP. Nyní procházím dalším 2,5 letých certifikovaným výcvikem LIP, který mi umožňuje tuto metodu ještě prohloubit.

Pokud tě konstelační a integrační metoda LIP zaujala, můžeme se vidět na některém z mých seminářů. Můžeš si pak prožít její výhody a účinky přímo na sobě.

Jarmila